Kardynał Muller: europejska katastrofa wiary. To „wymuszona dechrystianizacja”

Aktualizacja: 2017-07-26 11:01 am

Sytuacja Kościoła w Niemczech i całej Europie jest bardzo zła. Antropologiczny fundament naszego myślenia został całkowicie zdechrystianizowany – ubolewa w rozmowie z włoskim „Il Foglio” kard. Gerhard Müller.

Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał Gerhard Ludwig Müller uważa, że kondycja Kościoła katolickiego w jego niemieckiej ojczyźnie jest „dramatyczna”. Mizerne jest zaangażowanie wiernych w życie kościelne, zanika przekaz wiary kolejnym pokoleniom, niewiele jest powołań do kapłaństwa oraz do życia zakonnego. Problem dotyczy jednak nie tylko Niemiec; cała Europa przeżywa proces „wymuszonej dechrystianizacji, dalece wykraczający poza prostą sekularyzację”.

Hierarcha ostrzegł wszystkich członków Kościoła katolickiego przed trwonieniem swoich sił w wewnętrznych walkach.

Powiedział, że „tak zwani progresiści dążą do zwycięstwa, polując na wszystkich tak zwanych konserwatystów”. To smutne, bo sytuacja chrześcijaństwa w Europie jest bardzo trudna. W ocenie kardynała doszło do „dechrystianizacji całego antropologicznego fundamentu”, na którym powstała nasza cywilizacja. Człowieka „definiuje się dziś bez żadnego odniesienia do Boga i transcendencji”. „Upadły wszystkie elementy żywej wiary i pobożności ludowej” – ubolewał purpurat.

Jak podkreślił, traktuje się religię uczuciowo, a nie jako adorację Boga, Stwórcy i Zbawcy.

Purpurat zwrócił się też przeciwko myśleniu o Kościele jako o złożonym z frakcji konserwatystów i progresistów, podkreślając, że katolickim priorytetem jest Jezus, a naszą kategorią myślenia musi być prawda i sprawiedliwość, a nie podziały narzucane przez ducha czasu.

Müller był też pytany o znaczenie adhortacji apostolskiej Amoris laetitia. Jak podkreślił, nauczanie Kościoła nie zmieniło się ani na jotę, bo „nikt nie jest w stanie” zmienić porządku sakramentalnego ustanowionego przez samego Jezusa: najpierw trzeba wyznać grzechy podczas spowiedzi i porzucić życie w grzechu ciężkim, a dopiero potem, po uzyskaniu rozgrzeszenia, można przystąpić do Komunii świętej. 

Na marginesie rozmowy kardynał odrzucił też twierdzenie, jakoby za pontyfikatu papieża Franciszka Kościół stawał się mniej „eurocentryczny”. W centrum Kościoła niezmiennie stoi Chrystus, a podkreślanie rzekomej fiksacji na Europie to tylko próba polaryzacji Kościoła. Europa, powiedział Müller, wywarła olbrzymi wpływ na świat, w sensie negatywnym poprzez kolonializm, w pozytywnym – na przykład za sprawą filozofii, metafizyki i prawa.

Źródła: kath.net, ilfoglio.it

Pach

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=96951 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]