„Leopolis semper fidelis”. Lwów świętuje ćwierćwiecze odnowienia struktur kościelnych na Ukrainie

Aktualizacja: 2016-09-11 2:03 pm

Zdanie „Leopolis semper fidelis” – „Lwów zawsze wierny” przypomina, że prawdziwa wielkość chrześcijanina opiera się na wierności Bogu objawionemu w Jezusie Chrystusie” – powiedział kard. Tarcisio Bertone w katedrze łacińskiej we Lwowie. Były sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej przewodniczył w tym mieście obchodom 25-lecia odnowienia struktur Kościoła katolickiego na Ukrainie.

„Dziś jestem pośród was, aby złożyć Bogu dziękczynienie za wytrwałość lwowskiego Kościoła w najtrudniejszym okresie jego historii: w smutnych latach wojny i okresie powojennym” – mówił kardynał i przypomniał, że pomimo wielkiego upokorzenia i zniszczenia tej ziemi, chrześcijanie wytrzymali i przetrwali.

„Możemy postawić sobie pytanie: dlaczego tak się stało? Stało się tak dlatego, że nasza wiara zbudowana została na skale. I nawet jeśli wielu ludzi doświadczyło ogromnego zniszczenia i wielu ran, Kościół we Lwowie i Ukrainie nie upadł, ponieważ został osadzony na fundamencie mocnym, to znaczy na Jezusie Chrystusie. I za to właśnie dziękuję Bogu i składam wam życzenia, z okazji tej 25. rocznicy odnowienia struktur Kościoła katolickiego” – zaznaczył.

Kard. Bertone oddał hołd kapłanom, zakonnikom i zakonnicom, którzy w trudnych czasach komunistycznego totalitaryzmu pracowali w ukryciu. Podziękował też rodzinom, którzy przekazywały wiarę swoim dzieciom i wnukom.

Z czcią wspomniał zmarłych odważnych pasterzy lwowskiego Kościoła: bp Jana Cieńskiego, bp Jana Olszańskiego i o. Rafała Kiernickiego oraz emerytowanych ordynariuszy biskupów: Jana Purwińskiego i Stanisława Padewskiego. „Oni zasłużyli się bardzo w przetrwaniu Kościoła w Ukrainie” – podkreślił.

Kard. Bertone złożył podziękowanie oraz życzył zdrowia pierwszemu powojennemu arcybiskupowi lwowskiemu kard. Marianowi Jaworskiemu, który z powodu choroby i rekonwalescencji po operacji nie mógł przyjechać na uroczystości do Lwowa.

„Z bólem uświadamiam sobie, że po 25 latach od ogłoszenia niepodległości Ukrainy, ta ziemia nie jest jeszcze wolna od wojny – powiedział kard. Bertone i dodał: „Z całą mocą wzywam: Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny! Od zarazy, głodu, ognia i wojny… i od wojny, wyzwól nas Panie!”

Uroczystą liturgię poprzedziła procesja ulicami miasta z relikwiami bł. Jakuba Strzemię – patrona archidiecezji lwowskiej, której przewodniczył biskup odesko-symferopolski Bronisław Bernacki.

Po zakończeniu Mszy św. arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki podziękował za wspólną modlitwę obecnym na uroczystości przedstawicielom Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, Kościołów prawosławnych, Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego oraz dyplomatom i władzom miejscowym.

W ramach obchodów 25-lecia odnowienia struktur kościelnych na Ukrainie kard. Bertone poświęcił także otwarty w Brzuchowicach k. Lwowa Dom Opieki św. Zygmunta Gorazdowskiego, w którym opiekę znajdą osoby starsze i chore oraz kapłani emeryci. Potem na terenie kompleksu seminaryjnego spotkał się także z młodzieżą, uczestnikami 15. Diecezjalnych Dni Młodych.

KAI

luk

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=89666 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]