- Bibula – pismo niezalezne - http://www.bibula.com -

Imigranci nie mają żadnych kwalifikacji zawodowych

Niemiecka Federalna Agencja Zatrudnienia oszacowała, że aż 81% imigrantów, którzy w ostatnim czasie złożyli wnioski o azyl w kraju nie ma żadnych kwalifikacji zawodowych.

Cztery piąte potencjalnych azylantów nie ma w ocenie niemieckich urzędników żadnych “formalnych kwalifikacji” – zauważa tygodnik “Junge Freiheit”. Wśród pozostałych jedynie 8% posiada wyszktałcenie na poziomie wykształcenia średniego. Federalna Służba zatrudnienia sporządziła już raport “Uchodźcy w Niemczech: Branie odpowiedzialności – określanie szans”. Jej urzędnicy szacują, że to nie koniec potoku nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki oraz że liczba ta może jeszcze przed końcem roku osiągnąć nawet 1,5 miliona osób. Według Służby namniej 400 tys. z nich stanie się beneficjantami świadczeń socjalnych.

jungefreiheit.de/kresy.pl

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]