Kard. Burke: katolicy muszą pozostać katolikami!

Aktualizacja: 2015-02-20 9:06 am

„Kościół jest ciałem organicznym, które żyje poprzez Tradycję apostolską, nauczanie, sakramenty i życie w łasce trwające nieprzerwanie od czasów apostolskich. Nie możemy ulegać tego rodzaju rewolucyjnym pomysłom, które mówią, że nasza doktryna nie jest święta, że nauczanie o moralności nie jest święte i może być przedmiotem dla zmiennych idei lub wpływu pewnych grup” – powiedział w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” kard. Raymond Leo Burke.

Musimy pozostać katolikami zawsze posłusznymi Tradycji wiary i nie dopuścić do zniszczenia oblicza Kościoła, by uznano go za jedną z denominacji protestanckich – podkreślił kard. Raymond Burke. Dzisiejszy świat nie akceptuje chrześcijańskiej prawdy. Musimy zaakceptować tę wrogość, to także część naszego życia, tak jak częścią życia Zbawiciela były prześladowania. My także jesteśmy wezwani do cierpienia, by dać świadectwo naszej wierze.

Gdy król Anglii, Henryk VIII chciał się rozwieść, aby ożenić się z inną kobietą, uzyskał na to zgodę większości biskupów i opatów w klasztorach, a praktycznie jedynym, który pozostał wierny prawdzie nauczania Kościoła, był św. Jan Fisher, biskup Rochester. Ludzie mówili mu: „Wszyscy biskupi i opaci mówią, że król postępuje właściwie. Dlaczego ty się opierasz?”. On po prostu odpowiedział: „Mówicie, że tak wielu biskupów i opatów się na to zgadza. Ja mam po swojej stronie niezmienne nauczanie Kościoła, wieki soborów i synodów kościelnych, a także wiarę mnóstwa świętych, i to mnie podtrzymuje!”. I dlatego my, biskupi i księża, z miłością głosimy prawdę światu, który sprzeciwia się prawdzie. Oznacza to, że nie tylko nie będziemy zwycięzcami konkursów popularności, ale będziemy prześladowani. Już dziś w niektórych krajach księża, którzy głoszą prawdę o grzechu ciężkim, jakim są czyny homoseksualne, są oskarżani o „mowę nienawiści” i pozywani do sądów – powiedział kard. Burke.

Dziś katolicy muszą być realistami – kontynuuje amerykański hierarcha. Współczesna kultura upadła nisko, pokazuje to teoria gender. Człowiek próbuje wybierać sobie tożsamość odrzucając tą, której źródłem jest Bóg. Zanika życie sakramentalne, rozpada się coraz więcej małżeństw. – Musimy być realistami! Podczas każdej Mszy świętej rozpoznajemy, że Chrystus jest z nami, schodzi na ołtarz, aby odnowić Ofiarę z Kalwarii. Ale to się dokonuje, aby nas umocnić do niesienia tego krzyża razem z Nim! To jest realizm naszego życia: Chrystus mówi w Ewangelii: „Ktokolwiek nie idzie za Mną i nie niesie krzyża, nie jest Mnie godzien!”. To jest nasze życie: jesteśmy żołnierzami Chrystusa! Ludzie nie lubią używać tego terminu, ale rzeczywistość pozostaje ta sama – tłumaczył kard. Raymond Burke.

Źródło: „Nasz Dziennik”

mat

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=79929 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]