Kamieniem w katolika. Parafianie we francuskim Perpignan żyją w strachu

Aktualizacja: 2014-07-31 7:42 pm

W kierunku parafian i proboszcza z kościoła Saint-Paul-du-Moulin-à-Vent lecą kamienie i wyzwiska. Władza i tzw. autorytety milczą. Policja proponuje monitoring przykościelnego terenu.

Grupa aktywistów Frontu Narodowego w Perpignan na południu Francji, na czele z radnym Havierem Baudry wystąpiła z protestem do władz miasta przeciwko tolerowaniu agresji jakich doznają parafianie z kościoła Saint-Paul-du-Moulin-à-Vent.

W piśmie skierowanym do mera napisano: „Od wielu miesięcy nasi współbracia są ofiarą ataków. Wierni i przechodnie obrzucani są kamieniami i stekiem wyzwisk, spotkało to nawet proboszcza parafii, wychodzącego z kościoła po Mszy świętej! Deputowani i radni z Unii na Rzecz Ruchu Ludowego i Partii Socjalistycznej milczą. Nie ma żadnego komunikatu artystów lub intelektualistów deklarujących się jako poprawnie myślących… Czy byłoby tak w przypadku gdyby miejscem kultu była synagoga lub meczet ? – pytają politycy FN.

Autorzy pisma domagają się „natychmiastowej i zdecydowanej reakcji władz miasta, by w końcu użyły niezbędnych  środków dla zapewnienia bezpieczeństwa w obrębie kościoła: patroli policji i natychmiastowych sankcji sądowych, a nie półśrodków w rodzaju instalacji kamer”.

FLC

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=75772 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]