Rosja: uratowano 8 tysięcy poczętych dzieci

Aktualizacja: 2013-11-22 10:01 am

„Świętość Macierzyństwa” to rosyjski program, dzięki któremu udało się odwieść od decyzji przeprowadzenia aborcji około 8 tysięcy kobiet. Równolegle prowadzona jest współpraca z ośrodkami ochrony macierzyństwa, w których pomoc otrzymują niepełnoletnie mamy z dziećmi.

Program „Świętość Macierzyństwa” został zainaugurowany w Krasnojarsku projektem „Nie jesteś samotna”. W ramach tego projektu prowadzone było poradnictwo psychologiczne dla kobiet w ciąży, które pod naporem problemów życiowych planowały dokonanie aborcji. W rezultacie działalności poradni psychologicznych w Krasnojarsku, w okręgach Nowosybirskim i Smoleńskim udało się uratować życie trzech tysięcy nienarodzonych dzieci. W regionach będących partnerami projektu uratowano pięć tysięcy dzieci, których matki planowały przeprowadzenie aborcji.

W projekt ten zaangażowanych jest pięciuset psychologów i innych pracowników systemu wsparcia psychologicznego, którzy zostali specjalistycznie przeszkoleni.

Dzięki istnieniu programu „Świętość Macierzyństwa” zrodził się ruch wolontariuszy zajmujących się pracą oświatową, organizowaniem konkursów twórczości związanych z ochroną życia, w których udział wzięło 150 tys. osób z całej Rosji. W ramach programu „Świętość Macierzyństwa” prowadzona jest działalność wydawnicza propagująca książki o rodzinie, antologię poetów i artystów rosyjskich „Rodzinna lira” poświęconą życiu rodzinnemu i historii Rosji w tradycjach rodzinnych, napisaną przez różnych autorów ze wszystkich zakątków kraju.

Źródło: fundacjasos.pl

KRaj

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=71582 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]