Fałszywi przyjaciele abp. Józefa Michalika

Aktualizacja: 2012-09-9 8:20 pm

Od chwili swego wyboru obecny przewodniczący Episkopatu Polski był zawzięcie atakowany przez podwładnych Adama Michnika i Seweryna Blumsztajna. Dziś za zawarcie sojuszu z wysłannikiem cara Putina jest on przez nich wychwalany pod niebiosa. Zbiera także oklaski od bp. Tadeusza Pieronka, które do tej pory z niego szydził, a nawet od wielu polityków-ateistów, którzy wartości chrześcijańskie mają za nic. A także od “prawdziwych” katolików, którzy uważają, że postkomuniści pomogą w rozwiązywaniu trudnych spraw społecznych.

Arcybiskupa być może, tak jak swego czasu abp. Józef Życiński, otrzymana tytuł Człowieka Roku “Gazety Wyborczej” lub doctorat honoris causa jakieś świeckiej uczelni. 

Ale to wszystko będzie do czasu. Kiedy fotki z Zamku Warszawskiego nie będą już potrzebne ani polskiemu, ani rosyjskiemu establishmentowi, to ataki na arcybiskupa znów się zaczną. Tyle tylko, że straci on wiele w oczach swoich prawdziwych przyjaciół, których on sam – zachłyśnięty chwilowym sukcesem – nie potrafi chyba odróżnić od fałszywych.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=60715 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]