USA: Nowenna w intencji Ojca Świętego i bp. Fellaya

Aktualizacja: 2012-05-9 9:23 pm

List ks. Arnolda Rostanda FSSPX, przełożonego północnoamerykańskiego dystryktu Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X:

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy!

Na temat relacji między Stolicą Apostolską a Bractwem Św. Piusa X rozsiewanych jest wiele plotek. W związku z tym chcę po prostu przypomnieć komunikat Domu Generalnego z 18 kwietnia 2012 r.: „W liście z 17 kwietnia 2012 r. przełożony generalny Bractwa Świętego Piusa X odpowiedział na prośbę o wyjaśnienia, którą 16 marca, w sprawie «preambuły doktrynalnej» przekazanej 14 września ubiegłego roku, wystosował do niego kardynał Wilhelm Levada. Jak wskazuje informacja dla prasy, opublikowana dziś przez komisję Ecclesia Dei, odpowiedź ta «zostanie zbadana przez dykasterię [Kongregację Nauki Wiary], a następnie oddana pod osąd Ojca Świętego»”.

Sprawa znajduje się zatem w rękach Ojca Świętego, a my oczekujemy jego decyzji.

Ks. Arnold Rostand FSSPX, przełożony północnoamerykańskiego dystryktu Bractwa

Ks. Arnold Rostand FSSPX, przełożony północnoamerykańskiego dystryktu Bractwa

Pamiętajmy, że naszemu przełożonemu generalnemu i tylko jemu ”” co wynika z prawa Kościoła oraz woli abp. Lefebvre’a ”” powierzono delikatną sprawę naszych relacji z Rzymem. Tylko on posiada władzę i kompetencje, dzięki którym może podejmować decyzje dotyczące naszego Bractwa. Ze względu na pełnioną przez niego funkcję oraz fakt, że przez 18 lat przewodził dziełu zachowania wiary i poszukiwania dobra dla całego Kościoła, odnawiamy wobec niego nasze zawierzenie, deklarując w tym trudnym czasie ufność i pełne szacunku posłuszeństwo. Nasze synowskie oddanie względem niego ”” jak również i Ojca Świętego ”” w tych niezwykłych okolicznościach każe nam zrobić coś więcej niż zwykle: pragniemy ofiarować im obu modlitewne wsparcie was wszystkich.

Nowenna za papieża Benedykta XVI i bp. Fellaya

Modlitwa jest rzeczywiście najważniejsza i tak naprawdę to jedyne, co obecnie możemy uczynić. Pamiętając wyjątkowe owoce, jakie wydały poprzednie krucjaty różańcowe, proszę was o podwojenie waszego wkładu w tę krucjatę, która zakończy się w niedzielę Zesłania Ducha Świętego (27 maja 2012 r.). Chcę was również prosić o szczególne zaangażowanie w nowennę do Ducha Świętego.

Nowennę będziemy odmawiać w intencji, aby Duch Święty obdarzył Ojca Świętego Benedykta XVI oraz przełożonego generalnego Bractwa, bp. Fellaya, łaską światła i mocy.

Nowenna będzie się składać z modlitwy Veni Creator Spiritus wraz z modlitwą Memorare (Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo [modlitwa św. Bernarda]) i rozpocznie się 8, a zakończy 16 maja, w wigilię Wniebowstąpienia Pańskiego.

Zezwalam kapłanom na odmawianie tych modlitw przed lub po codziennych Mszach świętych.

Módlmy się, aby dobry Bóg zachował nas wszystkich zjednoczonych w wierze i wokół naszego przełożonego, który wciąż się trudzi, by odnowić wszystko w Chrystusie.

W Niepokalanym Sercu Maryi,

ks. Arnold Rostand

maj, 2012

tłum. z języka angielskiego: trusting

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=56537 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]