Ks. Tyliszczak: Polacy na emigracji ulegają szybkiej laicyzacji

Aktualizacja: 2011-03-24 1:06 pm

Zaledwie 9 proc. Polaków, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii chodzi systematycznie do kościoła – poinformował sekretarz generalny Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej ks. Krzysztof Tyliszczak, specjalizujący się w duszpasterstwie polonijnym.

Według ks. Tyliszczaka, który należy do zgromadzenia księży chrystusowców, w ramach najnowszej fali emigracji zarobkowej po 2004 r. do Wielkiej Brytanii i Irlandii wyjechało ponad milion Polaków, z czego obecnie przebywa tam ok. 800 tys. Wśród tej grupy w każdą niedzielę do kościoła chodzi 48–57 tys., co stanowi zaledwie 9 proc.

Natomiast 44 proc. żyje w małżeństwach niesakramentalnych. Zdaniem kapłana, stanowi to bardzo poważny problem duszpasterski, ukazujący, że w nowym środowisku dla obecnej fali polskiej emigranci życie religijne nie stanowi wartości analogicznej jak dla wszystkich poprzednich pokoleń emigracji.

Choć zdecydowana większość nowych emigrantów wyjechała na wyspy brytyjskie w poszukiwaniu pracy – ponad 90 proc. – to w formie etatowego zatrudnienia znalazło ją 55 proc. Reszta pracuje na niepełnym etacie bądź dorywczo.

Niepokojące jest – zdaniem kapłana – że zdecydowana większość naszych rodaków pracuje tam jako robotnicy niewykwalifikowani, a zaledwie 5 proc. należy do kadry kierowniczej. Natomiast tylko 1 proc. znalazło pracę jako wysoko kwalifikowani specjaliści.

Źródło: KAI

Komentarz PiotrSkarga.pl: Pytanie retoryczne: kim stajemy się w Europie???

 

KOMENTARZ BIBUŁY: No dobrze, ale jak ta bieżąca tragiczna sytuacja się ma do nieustannego nawoływania “proroka naszych czasów”, który widział w Polsce należącej do Unii Europejskiej, “iskierkę” mającą pobudzić inne narody do powrotu do chrześcijaństwa? Czy Jego naganianie Polski do samobójczego kroku akcesji do Unii było takim samym trafnym proroctwem jak np. Jego wyjaśnienia III Tajemnicy Fatimskiej i “dostrzeganie” objawów powrotu Rosji do Wiary? Zaiste, wieelki do prorok. Godny Santo Subito.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=35125 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]