Uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Aktualizacja: 2011-01-6 2:01 pm

Z dniem 1 stycznia br. obywatele Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy mogą pracować w Polsce bez pozwolenia na pracę.

Zgodnie z rozporządzeniem, wydanym przez Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolantę Fedak, obywatele wymienionych państw mogą wykonywać pracę w okresie do 6 miesięcy na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy.

Niniejsze oświadczenie pracodawca składa w Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy.

Katarzyna Bielicka

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=30127 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]