Słowenia: biskupi na europejski dzień pamięci o ofiarach zbrodni nazizmu i stalinizmu

Aktualizacja: 2009-08-23 9:59 pm

Do modlitewnej pamięci o ofiarach totalitaryzmów wszystkich barw wezwali wiernych biskupi Słowenii. Komisja „Iustitia et Pax” tamtejszego episkopatu wydała specjalne oświadczenie w związku przypadającą 23 sierpnia. W dokumencie zwraca się uwagę, że o ile reżimy faszystowski i nazistowski zostały w należyty sposób ocenione i potępione, o tyle na podobny akt w odniesieniu do komunizmu wciąż przychodzi czekać. W samej Słowenii wiąże się to z długim trwaniem „przefarbowanych” komunistów u władzy. Co gorsza – stwierdzają biskupi – w ostatnim czasie widać tendencję do swoistej rehabilitacji dawnego systemu, łącznie z pomniejszaniem zbrodni dokonanych przez jugosłowiański reżim.

Wymownym symbolem tego jest pozostawienie niezmienionych nazw słoweńskich ulic i placów dedykowanych komunistycznym „bohaterom”. Jest to jawnie sprzeczne z duchem zarówno deklaracji niepodległości Słowenii, jak i uchwał Parlamentu Europejskiego i Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o potrzebie międzynarodowego potępienia komunistycznego totalitaryzmu – uważają biskupi. Taki stan rzeczy uwłacza też pamięci ofiar reżimu oraz wystawia wątpliwe świadectwo duchowej i etycznej kondycji kraju. Jest to tym bardziej skandaliczne, że wciąż wychodzą na jaw kolejne komunistyczne zbrodnie popełnione nie tylko bezpośrednio po drugiej wojnie światowej, ale też później. Komisja „Iustitia et Pax” słoweńskiego episkopatu wzywa w tej sytuacji do rzeczywistego pojednania narodowego, które powinno być budowane na prawdzie i miłości. Biskupi apelują też o odrzucenie języka agresji w debacie publicznej, zwłaszcza w środkach przekazu.

tc/ rv

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=13172 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]