Ks.prof. Tadeusz Guz: prokuratura powinna ścigać posłów głosujących za aborcyjnym projektem lewicy

Gdybyśmy mieli sprawną prokuraturę w sensie klasycznie pojętego prawa, to prokuratura, ze swojej natury, jako mecenas państwa polskiego, powinna natychmiast wystąpić z aktem oskarżenia przeciwko wnioskodawcom projektu „Ratujmy Kobiety”, a następnie przeciwko tym, którzy oddali głos na taki bestialski w swojej istocie projekt – powiedział w niedzielę podczas spotkania w Warszawie ks. prof. Tadeusz Guz.

Duchowny odniósł się do kwestii „obywatelskiego sprzeciwu”, która często jest poruszana przez ośrodki opiniotwórcze. – Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo i obowiązek moralny sprzeciwić się tylko takim regulacjom w polskim prawie cywilnym i karnym, które są niesprawiedliwe, jak na przykład tak zwane prawo do przerwania ciąży wtedy, kiedy dziecko zdaje się być niepełnosprawnym – podkreślił.

Ks. prof. Guz zaznaczył, że tego typu przepisy, zezwalające na mordowanie dzieci podejrzanych o chorobę są bestialstwem z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy jest związany z medycyną i wykorzystywanymi w niej technologiami, które nigdy nie są w stanie w stu procentach stwierdzić, że dziecko w łonie matki jest chore bądź niepełnosprawne. Drugi aspekt, to „bytowość człowieka” połączona z nauką Kościoła, filozofią i odwiecznym prawem moralnym, które od zawsze stoją po stronie życia. – Państwo posługujące się takim bezprawiem ma niestety znamiona totalitarnego, nawet jeżeli w samoświadomości polityków nie byłoby za takie uznawane – zaznaczył kapłan.

– Obecna postać prawa polskiego, która dopuszcza trzy wyjątki od zakazu aborcji, posiada cechy totalitarnego państwa! Jeżeli chcemy być światłymi Polakami i sprawiedliwym państwem, powinniśmy to jarzmo totalitaryzmu jak najszybciej zrzucić. W przeciwnym razie nie będziemy w stanie odrzucać stawianego przeciwko Rzeczypospolitej na forum Unii Europejskiej czy innych krajów zarzutu niepraworządności – podkreślił ks. prof. Guz.

Zdaniem kapłana dokonywanie zamachu na życie najbardziej bezbronnego i niewinnego obywatela państwa, jakim jest dziecko w łonie matki, to zwykłe bestialstwo. Państwo powinno bowiem stać na straży nadanego przez samego Boga prawa do życia.

Ks. prof. Guz odniósł się również do „postawy niektórych polskich polityków”, którzy „opowiedzieli się za procedowaniem tak zwanego projektu obywatelskiego Ratujmy kobiety”. – Nasze prawo karze za akty podżegania do zbrodni – zaznaczył stwierdzając, że projekt „Ratujmy kobiety” tym właśnie był – podżeganiem do zbrodni – zamordowania w majestacie państwa polskiego niewinnego dziecka poczętego.

– Gdybyśmy mieli sprawną prokuraturę w sensie klasycznie pojętego prawa, to prokuratura, ze swojej natury, jako mecenas państwa polskiego, powinna natychmiast wystąpić z aktem oskarżenia przeciwko wnioskodawcom projektu „Ratujmy Kobiety”, a następnie przeciwko tym, którzy oddali głos na taki bestialski w swojej istocie projekt – zakończył ks. prof. Tadeusz Guz.

TK

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2018-02-07) | http://www.pch24.pl/ks-prof--tadeusz-guz--prokuratura-powinna-scigac-poslow-glosujacych-za-aborcyjnym-projektem-lewicy,58105,i.html

Skip to content