Statystyki Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X na świecie

1 stycznia 2018 r. Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X liczyło 637 kapłanów, 204 kleryków, 56 przedseminarzystów, 123 braci, 79 sióstr oblatek i 19 sióstr misjonarek Jezusa i Maryi w Kenii.

Odrębnym od Bractwa zakonem są Siostry Bractwa Św. Piusa X (Siostry FSPX). Jest ich obecnie 195, mieszkających w 27 domach zakonnych. Siostry pomagają m.in. w 15 szkołach (z których same prowadzą 4), w wielu przeoratach oraz w dwóch rezydencjach dla osób starszych – w Domu Matki Bożej w Brémien (Francja) oraz w Domu św. Józefa w Schwendi (Niemcy).

Święcenia kapłańskie, 1999-2017:

 

Nowi klerycy, 1999-2017:

 

Kraje, w których Bractwo jest obecne, 2000-2016:

Źródło

Za: Wiadomości Tradycji Katolickiej (26 stycznia 2018) | https://news.fsspx.pl/2018/01/statystyki-bractwa-kaplanskiego-swietego-piusa-x-na-swiecie/

Skip to content