Polska: sąd uznał winnym drukarza, który nie chciał obsłużyć fundacji LGBT

Aktualizacja: 2018-01-18 4:45 pm

Wcześniej sąd bez rozprawy [sic! – admin] nakazał drukarzowi zapłacić grzywnę.

Od wyroku odwołała się łódzka Prokuratura Okręgowa. Chciałaby ona, żeby w kolejnym procesie drukarz, który odmówił wydrukowania ulotki fundacji LGBT, został uniewinniony.

Sam drukarz przyznał się od odmówienia wykonania stojaka reklamowego, ponieważ nie przyczynia się swoją pracą do promocji takich ruchów. Pierwotnie sąd wyrokiem nakazowym, nakazał drukarzowi zapłacić grzywnę. Gdy ten się odwołał od tego wyroku i doszło do rozprawy sąd uznał go za winnego, jednocześnie odstępując od wymierzenia kary.

Prokuratura właśnie z powodu faktu skazania mężczyzny odwołała się od wyroku. Wnosiliśmy o jego uniewinnienie – oświadczył rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. – W apelacji sformułowany został zarzut obrazy prawa materialnego poprzez dokonanie w orzeczeniu błędnej wykładni art. 138 kodeksu wykroczeń – dodał.

Artykuł 138 kodeksu wykroczeń głosi: Kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny.

Według prawnika Kampanii Przeciw Homofobii Pawła Knuta argumentacja prokuratury nie jest jednak trafna. Podobne argumenty zostały już podniesione przed sądem pierwszej instancji, który mimo to wydał wyrok skazujący i słusznie uznał, że znamiona wykroczenia zostały wypełnione.

Wcześniej, po wyroku nakazowym głos w sprawie zabrał minister sprawiedliwości oraz prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Oświadczył wtedy: Sądy są zobowiązane strzec konstytucyjnej wolności sumienia, a nie ją łamać. Mają stać na straży praw i wolności obywateli, w tym także wolności działalności gospodarczej, a nie narzucać im przymus. Źadne ideologiczne racje nie uzasadniają naruszania tych fundamentalnych zasad.

Ziobro dodawał także: Wyrok (…) jest niebezpiecznym precedensem. Burzy wolność myśli, przekonań i poglądów, a także swobodę gospodarczą, polegającą na dowolności transakcji. Stawia w uprzywilejowanej pozycji Fundację reprezentującą środowiska mniejszości seksualnych, a łamie wolność sumienia pracownika, który ma prawo nie popierać homoseksualnych treści.

kresy.pl / onet.pl
https://kresy.pl/

Za: Dziennik gajowego Maruchy (2018-01-18)

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=99246 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]