Czy katolik może świętować Chanukę? Czyli rozterki prezydenta

Jest jeden Bóg – to pierwsza z Sześciu Prawd Wiary. Trzecia z nich wyjaśnia zaś, że są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. W Pana Boga w trzech Osobach wierzymy my, katolicy, a także inne chrześcijańskie związki wyznaniowe. Nie wierzą z kolei w Trójjedynego Boga monoteiści tacy jak muzułmanie i żydzi. Czy więc prezydent Andrzej Duda, katolik, powinien organizować w swoim Pałacu chanukowe zapalanie świec?

Czy katolik może świętować Chanukę? Czyli rozterki prezydenta

Warszawa, 9 grudnia 2015 r. Uroczystość zapalenia światełka chanukowego w Pałacu Prezydenckim. FOT.Adam Chelstowki/FORUM

Jako prezydent – być może, chociaż niekoniecznie. Jako katolik – z całą pewnością nie.

Katolik ma swoją Wiarę, swój kult, swoje celebracje i święta. Wyznawcom innych religii trzeba okazywać szacunek należny wszystkim ludziom, ale ich błędnym doktrynom należy wyrazić jasny sprzeciw.

Andrzej Duda mógłby więc złożyć wyznawcom judaizmu chanukowe życzenia – dajmy na to: aby ten czas był dla nich rodzinny. Jest wszak głową państwa, w którym żyje pewna grupa żydów. Prezydent powinien bez wątpienia prezentować wobec nich serdeczne odruchy, nie zapominając jednak, że liczba judaistów w Polsce jest niewysoka i cnota sprawiedliwości wymagałaby złożenia analogicznych życzeń również innym grupom – przynajmniej tym porównywalnym liczebnie z gminami żydowskimi, którym poświęca się wiele uwagi. Prezydent-katolik nie powinien jednak uczestniczyć w celebracjach niekatolickich, w tym w judaistycznych. Nie jest bowiem ani świadkiem Jehowy, ani muzułmaninem, ani żydem.

Chrześcijaństwo, owszem, wyrosło z religii mojżeszowej, ale judaizmem nie jest. My, katolicy, wierzymy w Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, jednak za sprawą Pana Jezusa Słowo stało się Ciałem. Wiemy więc – inaczej niż pobożni żydzi w starożytnym Izraelu – że są Trzy Osoby Boskie.

Źyjący dziś żydzi odrzucają Boskość Pana Jezusa i nie wierzą w Trójcę Świętą, mimo że te prawdy zostały objawione dwa tysiące lat temu. Wielce problematyczne jest w tym kontekście stwierdzenie, że starozakonni wierzą „w tego samego Boga” co chrześcijanie. Dlatego też doktrynalnych błędów powielać i pochwalać nie należy. Źeby zaś modlić się za żydów, nie potrzeba modlić się z nimi.

Prezydent Duda dźwiga na sobie odpowiedzialność za państwo jako całość i naród jako wspólnotę. Głową państwa jest się jednak 5, 10, 30, rzadziej 60 lat, zaś katolikiem – całą wieczność. Dlatego wypełnianie katolickich obowiązków wynikających z chrztu i przynależności do Kościoła powinno być dla niego (i każdego z nas) priorytetem.

Urządzając zapalanie chanukowych świec w swoim Pałacu prezydent stracił równowagę między tym co ważniejsze: duchowe, a tym co mniej istotne: materialne – polityczne. Poszedł o krok za daleko. Źyczenia dla społeczności żydowskiej byłyby gestem absolutnie wystarczającym. I duchowo bezpiecznym.

Michał Wałach

W roku 2017 zapalanie świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim zaplanowano na czwartek, 14 grudnia. W uroczystości weźmie udział Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą – informuje serwis prezydent.pl. Żydowskie Święto Poświęcenia trwa w tym roku od wieczora 12 grudnia do wieczora 20 grudnia.

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2017-12-13)

[Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na stronie źródłowej:]

Czy katolik może świętować Chanukę?.Proste-nie.Świętowanie któryś rok z rzędu i to w Adwencie jest zdradą Pana Boga i Polski,wszak Polak to Katolik,innej opcji nie ma,zresztą jest tylko jedna prawdziwa wiara-katolicka.A Polacy Katolicy nadal śpią.
prawda

Miałam nie pisać komentarzy, ale zrobię wyjątek. Mozaiści drogi autorze to skończyli się z nastaniem chrześcijaństwa czyli z momentem powstania Kościoła katolickiego (choć wtedy oczywiście jeszcze się tak nie nazywał). Dzisiejsi żydzi to judaiści, czyli wyznanie oparte w znacznej mierze na talmudzie, a ten jak wiadomo był odpowiedzią na pojawienie się „sekty Jezusa z Nazaretu” i stworzony w opozycji do rodzącego się Kościoła. Także nie mówmy tu o mozaistach, bo to „gatunek” wymarły, jako że Chrystus wypełnił wszystkie proroctwa i zapowiedzi Starego Testamentu. Polecam książki ks. Michała Poradowskiego, dobrze ten temat opisujące.
Iw

Ja obecnie się zastanawiam, czy moi pasterze prowadzą mnie we wlasciwym kierunku. A nawet wiem, że nie. Jeśli ktoś brata się z muzułmanami, buddystami, dzinistami i ekologami to wole zapalić świece hanukowe.
Sec

p A Dudo – I przykazanie: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną
54

czy w Knesecie pali się choinka oraz wystawiona jes szopka Bożonarodzeniowa ?
antyAdrian

 


 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content