Codex Alimentarius – Kodeks Źywnościowy i jego konsekwencje

John Hammell, założyciel International Advocates for Health Freedom (Międzynarodowych Obrońców Wolności Zdrowia), powiedział o tych konsekwencjach: jeżeli Codex Alimentarius – Kodeks Źywnościowy zostanie wprowadzony, wówczas zioła, witaminy, minerały, homeopatyczne leki, aminokwasy i inne naturalne środki stosowane przez większość Twojego życia – znikną. Celem Codex Alimentarius jest przesunięcie wszelkich środków leczniczych do kategorii ’na receptę’ tak, aby mogłyby być kontrolowane wyłącznie przez monopol medyczny i ich szefów

City TV nakręciła reportaż z protestu dotyczącego Ustawy C-51. 8 kwietnia 2008, Minister Zdrowia , Tony Clement zaproponował Ustawę C-51 jako ustawę bezpieczeństwa zdrowotnego. Czytając ją widać jasno, że nie jest to odnośnie bezpieczeństwa, ale odnośnie kontroli. Ustawa ta ogranicza dostęp do naturalnych środków leczniczych, faworyzując farmaceutyki. Tony Clement w przeszłości współpracował z firmami farmaceutycznymi i jasno widać, że jest skorumpowany. Zaaprobowanie tej ustawy znaczyłoby pogrzebanie kanadyjskiej branży naturalnych środków leczniczych.

Mel Gibson wyraża swoje zaniepokojenie atakami na naturalne środki lecznicze w USA. Jednakże problem ten dotyka całego świata za sprawą zaleceń Codex Alimentrius -Kodeksu .

Dyrektor ds. Corporate Communication firmy Monsanto powiedział: „Monsanto nie musi zapewnić bezpieczeństwa używania organizmów modyfikowanych genetycznie. Naszym celem jest sprzedaż GMO w możliwie największej ilości. Zagwarantowanie bezpieczeństwa GMO jest zadaniem FDA” [Food and Drug Administration – Amerykańska rządowa Agencja ds. Źywności i Leków]. Kiedyś ludzie uprawiali ponad 5 tysięcy różnych gatunków ziemniaków na całym świecie, dzisiaj jest to zaledwie kilka gatunków. 97% różnych odmian warzyw uprawianych na początku 20 wieku już nie istnieje. Ten brak różnorodności stał się przyczyną zwiększonego zagrożenia dla roślin. Biologiczna równowaga została zachwiana i aby rozwiązać problem ludzie zaczęli stosować środki chwasto- i owadobójcze. Stosowanie tych środków zwiększyło koszty produkcji, zanieczyściło wodę i negatywnie wpłynęło na zdrowie ludzi. W połowie lat 90-tych 20 wieku największy producent „chemikaliów” dla farmerów, firma Monsanto, zaczęła manipulować genami roślin, aby w ten sposób „ulepszyć” ich wydajność produkcyjną. Wkrótce korporacje zaczęły patentować genetycznie zmodyfikowane nasiona. I tutaj dokonali czegoś co wydawałoby się nieprawdopodobne. Ustanowili (przeforsowali) prawo, które mówi że jeżeli jakaś roślina zawiera ich zmodyfikowany gen, każdy kto hoduje taką roślinę musi zapłacić im pieniądze! W tej chwili, tylko firma Monsanto posiada 11 tysięcy patentów. Korporacje zaczęły patentować także geny zwierząt i ludzi.

Future of food. Przyszłość żywności

Pomimo że przyjęcie przez kraje różnych standardów i wytycznych opracowanych przez Kodeks jest teoretycznie opcjonalne, utworzenie Światowej Organizacji Handlu (WTO) 1 stycznia 1995 zmieniło zasadniczo ich międzynarodowy status, poprzez to, ze są one coraz częściej wykorzystywane przez WTO jako benchmark w rozsądzania międzynarodowych sporów handlowych dotyczących żywności. W związku z tym potencjalne zagrożenie uwikłania w taki spór i potencjalnych strat skutecznie sprawia, że przyjęcie wytycznych Kodeksu i norm staje się obowiązkowe, w tym sensie, że nie pozostawia członkom WTO praktycznie żadnej opcji, poza ich przestrzeganiem. Zważywszy zatem, że w sumie z 149 krajów jest obecnie członkami WTO, a także że normy lub wytyczne Kodeksu już teraz istnieją w praktyce dla każdego typu żywności, oznacza, że oddziaływanie Kodeksu już teraz skutecznie bezpośrednio wpływa na zdecydowaną większość osób na naszej planecie. W uzupełnieniu do norm dotyczących zwykłej żywności, Kodeks wyznacza również standardy i wytyczne dotyczące, między innymi: witamin i mineralnych suplementów żywnościowych, oświadczeń dot. właściwości leczniczych, żywności ekologicznej, żywności genetycznie zmodyfikowanej, etykietowania żywności, reklamy, dodatków do żywności i zawartości pestycydów. Co istotne, w związku z tym, co wykażemy poniżej, nieuniknionym rezultatem Kodeksu jest postawienie interesów gospodarczych zwłaszcza firm farmaceutycznych i chemicznych przed zdrowiem ludzkim we wszystkich tych dziedzinach.

Paul Anthony Taylor

[wzięte z : http://www.permedium.pl/ Adama Haribu. Spotkanie w Warszawie 29 06 ’09, zob. MD]

Za: Strona Mirosława Dakowskiego | http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1190&Itemid=53

Skip to content