Niższy wiek emerytalny dla kobiet występuje w wielu państwach UE, ale tylko Polsce Bruksela robi problemy

Według Komisji Europejskiej powrót do poprzedniego wieku emerytalnego w Polsce (60/65) ma znamiona dyskryminacji. Co ciekawe – przez wiele lat żadnemu urzędnikowi z Brukseli różnica w wieku emerytalnym kobiet i mężczyzn nie przeszkadzała.

O sprawie tej eurokraci sobie przypomnieli dopiero, gdy ustawa 67/67 została zniesiona i powrócono do poprzednich rozwiązań.

Syczenie Komisji Europejskie wobec Warszawy może dziwić tym bardziej, że niższy wiek emerytalny dla kobiet i wyższy dla mężczyzn funkcjonuje obecnie aż w 12 krajach UE!

Przypomnijmy – kilka dni temu Komisja Europejska wysłała list do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej w sprawie różnicy w wieku emerytalnym kobiet i mężczyzn w Polsce. Zdaniem eurokratów z Brukseli, odmienny wiek emerytalny kobiet (60 lat) i mężczyzn (65 lat) w Polsce jest formą dyskryminacji.

Co ciekawe – przez wiele lat (od momentu wejścia Polski do UE) kwestia różnicy w wieku emerytalnym dla kobiet i mężczyzn nie była dla eurokratów problemem. Nawet, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekał w 2010 roku, iż zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest zgodne z konstytucją, nikt z brukselskich urzędników tego nie kwestionował.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził wówczas, że zróżnicowanie powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn nie powoduje dyskryminacji kobiet, natomiast stanowi uprzywilejowanie wyrównawcze usprawiedliwione w świetle norm konstytucyjnych i wcześniejszego orzecznictwa Trybunału.

Trybunał wskazał, że mimo zachodzących przemian społecznych oddziałujących na zrównywanie ról obu płci w społeczeństwie, również obecnie można mówić o występowaniu różnic wynikających z pełnienia przez kobiety szczególnej roli w społeczeństwie i rodzinach. Dotyczy to zwłaszcza pełnionych przez kobiety funkcji macierzyńskich i wychowawczych w rodzinie, a także równoczesnego obciążenia kobiet zarówno pracą zawodową, jak i obowiązkami rodzinnymi (sprawa o sygnaturze K 63/07).

Czasy jednak się zmieniają. W Warszawie nie rządzą już kumple Jean-Claude Junckera z Europejskiej Partii Ludowej (to frakcja europarlamentu do której należy Platforma Obywatelska), dlatego też można sobie było przypomnieć, że niższy wiek emerytalny dla kobiet i wyższy dla mężczyzn to dyskryminacja przecząca idei Unii Europejskiej.

Szykując kolejny atak na Polskę brukselscy eurokraci zapomnieli jednak, że taka sama sytuacja występuje obecnie w 11 innych państwach UE. [No i co im zrobicie? – admin]

Szkoda, że Komisja Europejska nie stosuje takiej samej miary wobec wszystkich państw UE.
[Szkoda, że polskie eurodupki nie mają jaj – admin]

Źródło: Retirement Ages in Member States (Etk.fi)
http://niewygodne.info.pl

Za: Dziennik gajowego Maruchy (2017-08-14) | https://marucha.wordpress.com/2017/08/14/nizszy-wiek-emerytalny-dla-kobiet-wystepuje-w-wielu-panstwach-ue-ale-tylko-polsce-bruksela-robi-problemy/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content