Przewodniczący Episkopatu dziękuje Prezydentowi RP. Arcybiskup przywołał słowa Jana Pawła II

Za postawę zajętą w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa podziękował prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. „Autentyczna demokracja możliwa jest tylko w państwie prawnym i w oparciu o poprawną koncepcję osoby ludzkiej” – podkreśla w swym liście abp Gądecki.

Publikujemy treść listu Przewodniczącego KEP do Prezydenta RP:

Szanowny Panie Prezydencie,

Pragnę podziękować panu Prezydentowi za postawę zajętą w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.

Katolicka Nauka Społeczna docenia bowiem demokrację jako system, który zapewnia udział obywateli w decyzjach politycznych i rządzonym gwarantuje możliwość wyboru oraz kontrolowania własnych rządów. Autentyczna demokracja możliwa jest tylko w państwie prawnym i w oparciu o poprawną koncepcję osoby ludzkiej. Zakłada ona spełnienie koniecznych warunków, jakich wymaga zarówno promocja poszczególnych osób – przez wychowanie i formację w duchu prawdziwych ideałów – jak i podmiotowości społeczeństwa, przez tworzenie struktur uczestnictwa oraz współodpowiedzialności (por. Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, 406).

Z jednej strony istnieje prawo a nawet obowiązek reformy systemu sądownictwa w Polsce, bo obowiązek odpowiadania przez rządzących na potrzeby rządzonych nie oznacza wcale, że reprezentanci wyborców są jedynie biernymi wykonawcami ich żądań. Kontrola ze strony obywateli nie wyklucza niezbędnej wolności, jaką powinny cieszyć się wybrane przez nich osoby w wypełnianiu powierzonego im mandatu, jeśli chodzi o dążenie do realizacji wyznaczonych sobie godziwych celów. Cele te zależą w dużej mierze od funkcji syntezy i mediacji w obliczu dobra wspólnego, które stanowi jeden z podstawowych i niezbywalnych zadań władzy politycznej (por. KNSK, 409)

Z drugiej zaś strony należy mieć na uwadze to, co powiedział papież Jan Paweł II na temat relacji władzy prawodawczej, wykonawczej i sądowniczej stwierdzając – w swoim przemówieniu do uczestników kongresu włoskiego Stowarzyszenia Sędziów – że równowaga między tymi trzema władzami, z których każda ma określone kompetencje i zakres odpowiedzialności – tak że jedna nie dominuje nigdy nad drugą – jest gwarancją prawidłowego funkcjonowania demokracji.

Konstytucje nowoczesnych państw zazwyczaj gwarantują tej ostatniej władzy niezbędną niezależność w ramach systemu prawnego. Z tą niezależnością, na płaszczyźnie sumienia winno się jednak wiązać – żywe poczucie sprawiedliwości, zaś w sferze poszukiwania prawdy – niczym niezmącony obiektywizm osądu (por. Jan Paweł II, Zadania sądownictwa dzisiaj: Przemówienie do uczestników kongresu włoskiego Stowarzyszenia Sędziów (31 marca 2000), L’Osservatore Romano, ed. pol, 2000, nr 6, s. 51).

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Poznański

Przewodniczący Episkopatu Polski

KAI

luk

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2017-07-24)

[Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na stronie źródłowej:]

 

Kazio
Gratuluję listu STOP Pieniądze na tacę STOP Głosowanie na Dudę STOP Korzystne zmiany w Polsce STOP niestety…

Prosty
Źadnych, ale to żadnych słów potępienia dla opozycji TOTALNEJ, która stara się tą sprawę wykorzystać jako maksymalny pretekst do zupełnie antydemokratycznej próby przejęcia władzy!!! Jeszcze brakuje tylko nauki o największym problemie współczesności, a więc… nacjonalizmie.

zxc
Niestety, ale to jest jakiś tragiczna „teologia” religii demokratycznej zamiast nauka KK. Państwo ma być sprawiedliwe, katolickie i służyć dobru wspólnemu. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie demokracje, trójpodziały i inne wynalazki mają wartość o tyle o ile (!) zbliżają do tego ideału. Nic ponadto.

Swój
Czy aby JE zbytnio się nie pospieszył z komunikatem i podziękowaniami tym bardziej, że Kościół nie był stroną, kolejne zaskoczenie.

sas
Na szczęście, na końcu drogi jest Sąd Ostateczny, a każdy zostanie ocenionych wg swoich czynów, co się dotyczy zwłaszcza „pasterzy” abp Gądecki.

Adam
Episkopat pod wpływami masonerii. Posłuchajcie i poczytajcie dr Krajskiego. Także dr S. Michałkiewicza, prof. Nowaka. Boże prosimy o drugiego kard. S. Wyszyńskiego

jac
to arcybiskup nie wie,że nie ma już czasu na pudrowanie i dalsze przeciąganie gumy. Już niedługo to całe zgniłe zamiatanie pod dywan przysypie gruba warstwa gruzu.

ojeny !
w tym wypadku arcybiskup wykazuje postawę strachu przed zmianami postkomuny !

Konferencja Episkopatu Sowy
Szkoda, że w oczach arcybiskupa zabrakło słowa o najsłabszych, czyli ewangelicznych biednych i uciśnionych ludziach, gnębionych przez nieuczciwy układ sędziowskiej kasty, ludziach krzywdzonych i pozbawionych prawniczego wsparcia, często doprowadzanych do granic samobójstwa.

Slawomir Tomasz Roch
Abp Stanislawie Gadecki z Poznania pragne zwrocic uwage na olbrzymia ilosc agresji ze strony sil znanych wszystkim. Grozenie rozlewem krwi bylo karygodne! Wzywanie bowiem do majdanu w stolicy Warszawie moglo sie nim zakonczyc. To sprawa niezwykle grozna. Z Panem Bogiem

ada
ks. bp mowi cos, ale nie odnosi sie do sedna sporu

 


 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content