Raport CBOS: konkubinaty i „wolne związki” wypierają tradycyjne małżeństwa

Aktualizacja: 2017-07-19 6:53 pm

Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS) przygotowało raport, z którego wynika, że Polacy coraz rzadziej wchodzą w związek małżeński i zamiast nich wybierają konkubinaty, życie w samotności bądź w komunie. Jeśli zaś decydują się na małżeństwo to zawierają je znaczniej później niż jeszcze kilka lat temu.

Z danych CBOS wynika, że w porównaniu z rokiem 2005 nieznacznie spadł odsetek osób w wieku 18-24 lata, deklarujących „stan wolny” (obecnie 41 proc.). Wzrosła zaś liczba tzw. „singli” w wieku 25-34 lata (obecnie 39 proc.). W dwóch pozostałych grupach odsetek niezamężnych zmienił się nieznacznie: 13 proc. dla osób w wieku 35-44 proc. i 7 proc. dla osób mających 45 lat i więcej.

„Średnia wieku osoby pełnoletniej stanu wolnego w polskiej rodzinie wynosi 29 lat. W pomiarze z 2005 roku taka osoba była o dwa lata młodsza – miała średnio 27 lat”, informują autorzy badania.

Ponad połowa osób stanu wolnego nie ma partnera lub partnerki. Aż 24 proc. osób tej grupy żyje w konkubinacie, a prawie 20 proc. „pozostaje w związku nieformalnym”.

„Posiadanie partnera (partnerki) i wspólne z nim (nią) zamieszkiwanie najczęstsze jest wśród pełnoletnich osób niezamężnych i nieżonatych w wieku 25-44 lata. Natomiast posiadanie stałego partnera (stałej partnerki) bez wspólnego z nim (nią) zamieszkiwania najczęstsze jest wśród najmłodszych – od 18 do 24 roku życia”, wynika z raportu CBOS.

Autorzy badania wskazują, że „większość osób pełnoletnich stanu wolnego mieszka ze swoimi rodzicami (58 proc.), pozostali mieszkają oddzielnie (42 proc.), przy czym niemal co czwarty to typowy singiel (23 proc.), natomiast nieznacznie mniejszą liczebnie grupę (19 proc.) stanowią mieszkający bez rodziców, ale w towarzystwie sublokatorów lub innych osób”. W porównaniu z rokiem 2005 oznacza to, że zmniejszył się odsetek dorosłych nieżonatych i niezamężnych mieszkających z rodzicami, ale podwoił się odsetek żyjących w pojedynkę oraz mieszkających z osobami innymi niż rodzice.

Z raportu CBOS wynika również, że „mieszkający z rodzicami stanowią najliczniejszą grupę wśród osób nieżonatych i niezamężnych w wieku między 18. a 44. rokiem życia (18-24 lata – 67 proc., 25-34 lata – 52 proc., 35-44 lata – 44 proc.)”.

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich między 1 a 8 czerwca 2017 r. na grupie liczącej 1020 osób.

Źródło: tvp.info

TK

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=96792 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]