Biskup Lechowicz: Polska ulega laicyzacji w przyspieszonym tempie

Polska laicyzuje się w przyspieszonym tempie – powiedział biskup Wiesław Lechowicz. Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej przewodniczy trwającemu w Warszawie kursowi przygotowawczemu dla duszpasterzy polskiej emigracji.

Ksiądz biskup powiedział, że wyzwania jakie stają przed duszpasterstwem polonijnym są częściowo tożsame z tymi, które ma przed sobą Kościół w Polsce. – Myślę przede wszystkim o pracy dla rodzin i z rodzinami oraz o duszpasterstwie młodzieży – wyjaśnił. 

Hierarcha wskazał na konieczność objęcia opieką duszpasterską młodych ludzi. Ocenił, że dokonujący się w Polsce w ostatnich latach proces laicyzacji jest być może jeszcze bardziej dynamiczny niż to miało miejsce przez kilkadziesiąt ostatnich lat na Zachodzie. – „Przyspieszamy” nie tylko w dziedzinie technologii, gospodarki, ale niestety, także w dziedzinie sekularyzacji – stwierdził delegat KEP ds. duszpasterstwa emigracji.

Wskazał przy tym na dwa wyzwania związane ze specyfiką życia Polaków za granicą. Pierwsze to permisywna, relatywistyczna kultura. – Człowiek współczesny, jak zauważał papież Benedykt XVI, nie godzi się z rolą stworzenia lecz chce przejąć rolę Boga Stwórcy. Chcemy więc pomóc ludziom odkryć Pana Boga w swoim życiu –  tłumaczył biskup Lechowicz.

Drugie wyzwanie związane jest z sytuacją wewnątrz Kościoła. – Zauważamy, że nauczanie Kościołów w niektórych krajach nieco się różni, inna jest też praktyka. To może prowadzić, i de facto prowadzi, do relatywizmu. Chodzi tu o takie kwestie jak prokreacja, seksualność ale też praktyka spowiedzi –  stwierdził hierarcha. W jego opinii taka sytuacja domaga się od duszpasterzy polonijnych szczególnej wrażliwości i mądrości w przekazywaniu prawd wiary orz zachęcania wiernych do praktyk religijnych.

W spotkaniu, które odbywa się w Sekretariacie KEP uczestniczy 12 księży, którzy wyjadą do pracy duszpasterskiej w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, w Niemczech, we Francji oraz w Norwegii. Podczas kursu duchowni i świeccy, w tym rektorzy polskich misji katolickich i przedstawiciele instytucji zajmujących się Polonią przedstawią specyfikę życia i duszpasterstwa emigracyjnego. Dyskusje i wykłady dotyczą m.in. podstaw teologicznych duszpasterstwa ludzi będących w drodze, migrantów, podróżujących.

Źródło: KAI

RoM

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2017-07-05) | http://www.pch24.pl/biskup-lechowicz--polska-ulega-laicyzacji-w-przyspieszonym-tempie,52827,i.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content