Indoktrynacja gender w szkołach? Zainteresowanie kampanią „Chrońmy Dzieci” potwierdza obawy

Aktualizacja: 2017-06-30 10:11 am

W ciągu zaledwie miesiąca od uruchomienia akcji „Chrońmy dzieci”, Instytut Ordo Iuris otrzymał blisko pół tysiąca zgłoszeń od rodziców zaniepokojonych zajęciami prowadzonymi w szkołach przez podmioty zewnętrzne. Tak duże zainteresowanie akcją tylko potwierdza obawy, że w szkołach nie dzieje się najlepiej.

Furtkę do szkół, wykorzystywaną przez organizacje promujące ideologię gender, otworzyła ekipa PO-PSL. Wprowadzone wówczas rozwiązania umożliwiły, że w szkołach działają, często bez wiedzy i zgody rodziców, organizacje związane ze środowiskiem LGBT lub feministycznym. To pierwszy z wniosków nasuwających się po kilku tygodniach od rozpoczęcia akcji „Chrońmy dzieci”.

„Organizacje związane ze środowiskami LGBT działają w szkołach legalnie, na podstawie m.in. obecnej ustawy o systemie oświaty. Ponadto na mocy rozporządzenia z 2015 roku, wprowadzonego przez Joannę Kluzik-Rostkowską, ówczesną Minister Edukacji Narodowej, wszystkie szkoły mają obowiązek realizacji zajęć antydyskryminacyjnych. Już kilka miesięcy temu Ordo Iuris przedstawiło ekspertyzę, wskazującą że MEN nie ma prawa formułować takich wymagań wobec szkół, jednakże ministerstwo jak dotąd nie ustosunkowało się do niej” – informuje Ordo Iuris.

W rezultacie, w wielu polskich szkołach pod hasłami kampanii antydyskryminacyjnych przekazywane są dzieciom treści podważające społeczną rolę rodziny i tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, lub promujące praktyki sprzyjające rozwiązłości. Właśnie po alarmujących sygnałach płynących od rodziców Instytut Ordo Iuris zdecydował się rozpocząć swoją akcję „Chrońmy dzieci”.

Oprócz realnego wsparcia rodziców w pozyskiwaniu informacji od szkół i konkretnych działań naprawczych, ma także równie istotny aspekt edukacyjny. Instytut ma okazję zademonstrować rodzicom, jakie prawa im przysługują w kontekście edukacji ich dzieci. Projekt służyć ma w ten sposób m.in. aktywizacji Rad Rodziców, które mogą zablokować obecność podejrzanych organizacji w szkołach. Zgodnie z przepisami, organizacja może działać na terenie szkoły po wyrażeniu zgody przez dyrekcję oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

W ciągu miesiąca otrzymaliśmy wiele niepokojących zgłoszeń, dotyczących szkół w całej Polsce. Rodzice często nie znają swoich praw i nie wiedzą jak skutecznie interweniować – mówi Olaf Szczypiński, analityk Instytutu Ordo Iuris. 

Przykładowo, w kilku warszawskich szkołach zajęcia „antydyskryminacyjne” prowadzone są przez podmiot, w którym pracują aktywiści LGBT. Bulwersujące jest to, że oferta wybrana została na podstawie przetargu, w którym głównym kryterium była cena. W opinii rodziców, ani władze szkół ani władze samorządowe nie pojęły stosownych działań, żeby sprawdzić doświadczenie pracujących w organizacji edukatorów.

Rodzice alarmują także o przypadkach, gdy przed rozpoczęciem zajęć przekazali dyrekcji szkoły swoje uwagi co do podmiotu, który miałby je prowadzić. Pozostały one jednak bez reakcji ze strony władz szkoły – dodaje Szczypiński.

Instytut w oparciu o zgłoszenie rodziców, wysyła wniosek o udostępnienie wykazu organizacji działających na terenie szkoły. Placówka zobowiązana jest do odpowiedzi na zadane we wniosku pytania. Po analizie odpowiedzi, rodzice otrzymują informację na temat zajęć prowadzonych w szkołach, ze wskazaniem organizacji, których obecność może budzić niepokój. To umożliwia interwencję Radzie Rodziców.

Akcja „Chrońmy dzieci” Ordo Iuris będzie kontynuowana w okresie wakacyjnym. W dalszym ciągu zbierane będą zgłoszenia i kierowane kolejne zapytania do szkół tak, by po wakacjach możliwe było przedstawienie rodzicom i opinii publicznej listy szkół, na które rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę i w razie potrzeby skutecznie zareagować.

Źródło: ordoiuris.pl

MA

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=96447 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]