Ku czemu zmierza ten sojusz? – Stanisław Michalkiewicz

Aktualizacja: 2009-05-27 12:02 pm

Polacy jako naród nie zdali egzaminu – oświadczyła pani doktor Alina Cała z Żydowskiego Instytutu Historycznego. W ten sposób skomentowała artykuł w niemieckim tygodniku „Der Spiegel”, według którego odpowiedzialności za wymordowanie znacznej części Żydów europejskich podczas II wojny światowej nie ponoszą wyłącznie Niemcy, ale również inne narody, m.in. Polacy. Pojawienie się tego artykułu w tygodniku „Der Spiegel” dowodzi, że trwająca od dawna delikatna operacja zdejmowania odpowiedzialności za zbrodnie II wojny światowej z Niemiec i przerzucanie jej na winowajców zastępczych, wkracza w decydującą fazę. Reakcja na ten artykuł „Gazety Wyborczej”, pani dr Całej, czy b. ministra spraw zagranicznych RP pana Adama Daniela Rotfelda dowodzi, że środowisko żydowskie, obejmujące również Żydów polskich, w tej niemieckiej polityce historycznej uczestniczy i ją żyruje. Mamy zatem do czynienia z osobliwym sojuszem niemiecko-żydowskim, któremu niewątpliwie musi przyświecać jakiś cel polityczny. Czy chodzi tylko o stworzenie sprzyjających warunków dla wyegzekwowania na Polsce żydowskich pretensji majątkowych, czy też egzekucja tych pretensji ma być zaledwie wstępem do poważniejszych przedsięwzięć niemiecko-żydowskich w Polsce?

Stanisław Michalkiewicz
Komentarz  ·  „Dziennik Polski” (Kraków)  ·  2009-05-27  |  www.michalkiewicz.pl

Stałe komentarze Stanisława Michalkiewicza ukazują się w „Dzienniku Polskim” (Kraków).

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=9616 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]