Ku czemu zmierza ten sojusz? – Stanisław Michalkiewicz

Polacy jako naród nie zdali egzaminu – oświadczyła pani doktor Alina Cała z Żydowskiego Instytutu Historycznego. W ten sposób skomentowała artykuł w niemieckim tygodniku „Der Spiegel”, według którego odpowiedzialności za wymordowanie znacznej części Żydów europejskich podczas II wojny światowej nie ponoszą wyłącznie Niemcy, ale również inne narody, m.in. Polacy. Pojawienie się tego artykułu w tygodniku „Der Spiegel” dowodzi, że trwająca od dawna delikatna operacja zdejmowania odpowiedzialności za zbrodnie II wojny światowej z Niemiec i przerzucanie jej na winowajców zastępczych, wkracza w decydującą fazę. Reakcja na ten artykuł „Gazety Wyborczej”, pani dr Całej, czy b. ministra spraw zagranicznych RP pana Adama Daniela Rotfelda dowodzi, że środowisko żydowskie, obejmujące również Żydów polskich, w tej niemieckiej polityce historycznej uczestniczy i ją żyruje. Mamy zatem do czynienia z osobliwym sojuszem niemiecko-żydowskim, któremu niewątpliwie musi przyświecać jakiś cel polityczny. Czy chodzi tylko o stworzenie sprzyjających warunków dla wyegzekwowania na Polsce żydowskich pretensji majątkowych, czy też egzekucja tych pretensji ma być zaledwie wstępem do poważniejszych przedsięwzięć niemiecko-żydowskich w Polsce?

Stanisław Michalkiewicz
Komentarz  ·  „Dziennik Polski” (Kraków)  ·  2009-05-27  |  www.michalkiewicz.pl

Stałe komentarze Stanisława Michalkiewicza ukazują się w „Dzienniku Polskim” (Kraków).

Skip to content