Aktualizacja strony została wstrzymana

Propaganda ateizmu? Burmistrz Wadowic usuwa z symboliki miasta papieskie odniesienia

Herb gminy i miasta Wadowice przedstawia orła Piastów śląskich oraz basztę z blankami. Wszystko otoczone było dotąd Kluczami Piotrowymi, wskazującymi, że to właśnie w tym mieście urodził się Karol Wojtyła. Symbolika papieska została jednak usunięta. Burmistrz Mateusz Klinowski tłumaczy się względami praktycznymi, nowoczesnością, a także poprawnością heraldyczną, jednak jego antyklerykalne poglądy pozwalają mieć wątpliwości co do takiej motywacji. W Wadowicach nasilają się protesty wobec decyzji włodarza-ateisty.

Propaganda ateizmu? Burmistrz Wadowic usuwa z symboliki miasta papieskie odniesienia

 Stary i nowy herb Wadowic (za: wadowice.pl)

Papieskie miasto pod rządami byłego aktywisty palikociarskiej partii Twój Ruch nie jest dla Polski pozytywnym wzorcem. Klinowski w ciągu swojej kadencji zdążył zasłynąć między innymi atakiem na Najświętszą Rodzinę i Pana Jezusa.

„Dziś czcimy i świętujemy narodziny żydowskiego heretyka, dziecka Arabów, terrorysty i sekciarza z Palestyny, którego część z nas pragnie uczynić Królem Polski. Pamiętacie?” – napisał w roku 2015 w związku ze świętami Bożego Narodzenia burmistrz Wadowic.

Później za swoje słowa przepraszał. Antykatolickich poglądów się jednak nie wyrzekł, gdyż w trakcie proaborcyjnego Czarnego Protestu ułatwiał udział w nim zainteresowanym, a na początku roku 2017 na wezwanie Klinowskiego policja interweniowała w trakcie pikiety fundacji Pro – Prawo do Źycia, gdyż wizerunek ofiar zachwalanej przez postępowców aborcji raził i gorszył samorządowców. Jednemu z uczestników pikiety postawiono w wadowickiej komendzie zarzut z art. 51 kodeksu wykroczeń. Dotyczy on zakłócania porządku i wywoływania zgorszenia w miejscu publicznym.

Teraz niegdysiejszy zwolennik legalizacji narkotyków wypowiedział – jak twierdzą krytycy wprowadzonych zmian – swoistą wojnę papieskiemu dziedzictwu Wadowic. Z nowego logo Wadowic zniknęły papieskie klucze, jednoznacznie wskazujące, kto urodził się nad Skawą oraz królewska korona.

W miejskim serwisie wadowice.pl możemy przeczytać o motywacjach takiej zmiany. Wśród nich wymieniane są względy praktyczne (ograniczenie dotychczasowej bogatej kolorystyki i formy) oraz wymogi stawiane przez nowoczesność. Ponadto władze miasta chcą uporządkować ład przestrzenny, zaczynając właśnie od symboliki. Zdaniem włodarzy, dotychczasowy herb z kluczami papieskimi nie był wolny od błędów heraldycznych – wywoływać miał skojarzenia z herbami kościelnymi, a nie miejskimi.

Jednak na budynkach użyteczności publicznej nie będzie widniał zmodyfikowany herb, a stworzone na jego bazie logo.

„Dla upamiętnienia najsłynniejszego Wadowiczanina – Karola Wojtyły, symbolowi miasta będą towarzyszyć skrzyżowane klucze ułożone na kształt kluczy Piotrowych. Źeby nie mieszać symboliki miejskiej i kościelnej, klucze zostały umieszczone obok tarczy herbu, a nie za nią. W tej formie symbol będzie używany z dewizą Tu wszystko się zaczyna, nawiązującą do słów papieża podczas pobytu w Wadowicach w 1999 r.” – czytamy na wadowice.pl.

Nie wiadomo jednak, gdzie używane będzie logo rozszerzone o  klucze i parafrazę wypowiedzi papieża. Instytucje miejskie na grafikach zaprezentowanych w serwisie stosują wyłącznie oparte o herb logo.

Zmiana dokonana przez rewolucjonistę Klinowskiego, tym razem w sferze symbolicznej, znalazła się w ogniu krytyki. Lewackiemu aktywiście rządzącemu papieskim miastem zarzuca się między innymi „usuwanie Świętego Jana Pawła II z przestrzeni publicznej”. Takiego zdania jest małopolski radny Prawa i Sprawiedliwości Filip Kaczyński.

„Jako radny Województwa Małopolskiego pochodzący z Wadowic, pragnę wyrazić stanowczy sprzeciw wobec planów zmiany herbu papieskiego miasta. Burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski chce usunąć z herbu Klucze Piotrowe symbolizujące więź Wadowic ze Świętym Janem Pawłem II i koronę symbolizującą przedwojenne określenie Królewskie Wolne Miasto Wadowice, o którym wspominał wielokrotnie najznamienitszy wadowiczanin Karol Wojtyła. To działanie wymierzone w naszą historię, kulturę i tradycję, a przede wszystkim w osobę Świętego Papieża Jana Pawła II” – napisał w oświadczeniu Kaczyński.

„Rządzący obecnie Wadowicami burmistrz znany jest ze swoich ateistycznych poglądów. Szkoda, że nie ustaje w próbach narzucenia swojej wizji świata mieszkańcom papieskiego miasta, którzy nie chcą rugowania symboli związanych z patronem Wadowic Świętym Janem Pawłem II z miejskiego herbu. Przez 22 lata herb Wadowic z Kluczami Piotrowymi i koroną na ozdobnym kartuszu stał się znakiem rozpoznawczym naszego miasta. Niepowtarzalność herbu wynikała ze specyfiki miasta – jedynego w Polsce, które światu wydało papieża” – dodał radny z PiS.

„My katolicy, nie możemy pozwolić na usuwanie Świętego Jana Pawła II z przestrzeni publicznej. Gdy zapomnimy o dziedzictwie naszego najznamienitszego rodaka, Polska stanie otworem dla poglądów czyniących obecnie wielkie spustoszenie na zachodzie Europy. Nie możemy na to pozwolić” – zauważył samorządowiec Prawa i Sprawiedliwości, który złożył do szefa MSWiA wniosek, by herbem Wadowic zajęła się działająca przy resorcie Komisja Heraldyczna.

„Należy pamiętać, że klucze Świętego Piotra, które są częścią obecnego herbu to symbol przyjaźni Wadowic z Panem Bogiem. Nie widzimy logicznych pobudek, poza egoistycznymi, by zmieniać herb Wadowic i odcinać się od Pana Boga oraz wybitnego Polaka – Jana Pawła II. Dlaczego egoistycznymi? Uważamy, iż zmiana herbu to próba zwrócenia na siebie uwagi burmistrza, który wielokrotnie zaznaczał, że jest ateistą. Co za tym idzie zlaicyzowanie herbu to świetny powód na promocję w antykatolickim środowisku i odtrąbienie swojego sukcesu” – zauważają wadowiccy Wszechpolacy, którzy również protestują przeciwko zmianom wprowadzonym przez Klinowskiego.

Tymczasem – jak informują wadowice24.pl – nowy herb już został wprowadzony przez Klinowskiego do obiegu. Za rewolucję mieszkańcy zapłacili 33,5 tys. zł.

Źródło: FB, wadowice.pl, wadowice24.pl, PCh24.pl

MWł

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2017-05-18) | http://www.pch24.pl/propaganda-ateizmu–burmistrz-wadowic-usuwa-z-symboliki-miasta-papieskie-odniesienia,51651,i.html