Polska wolna od GMO? Rząd przekonuje, że podziela zdanie przeciwników takich upraw

Aktualizacja: 2017-05-1 11:10 am

Władze dążą do uczynienia Polski strefą wolną od GMO a przygotowywana ustawa to konieczność związana z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu – przekonuje wiceszef resortu środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski.

Zdaniem wiceministra, przepisy, do wprowadzenia których dąży rząd, de facto zablokują prowadzenie w naszym kraju upraw roślin modyfikowanych genetycznie. Chodzi o projekt zmian w ustawie o mikroorganizmach i organizmach GMO. Zakłada on, że formalnie będą one mogły być uprawiane w strefach, których utworzenie będzie jednak obłożone rygorystycznymi warunkami. – Wprowadzane przedmiotową zmianą przepisy będą martwe i są tylko i wyłącznie formalnym wykonaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Formalnie musimy te przepisy wprowadzić, ale jestem przekonany, że ten rejestr będzie pusty – podkreślił.

Chodzi między innymi o zawarty w projekcie wymóg uzyskania przez rolnika, który chce uprawiać rośliny zmodyfikowane, zgody właścicieli nieruchomości położonych w promieniu trzech kilometrów od pola.

Szweda-Lewandowski tłumaczy, że według dyrektywy Unii Europejskiej 2001/18, nie da się wprost zabronić uprawiania roślin GMO, lecz dzięki pozwoleniu Komisji Europejskiej można wyłączyć z hodowania na swoim obszarze konkretne odmiany modyfikowane w ten sposób. Dzięki tej procedurze, obecnie nie można w naszym kraju uprawiać żadnej takiej rośliny. – Kolejną barierą, którą chcemy wprowadzić w noweli jest konieczność udowodnienia, że uprawa GMO nie ma negatywnych skutków dla środowiska, np. dla owadów zapylających – stwierdził wiceminister. – Zgadzamy się z postulatami przeciwników GMO, bo rząd, jak i Ministerstwo Środowiska są przeciwnikami prowadzenia upraw genetycznie modyfikowanych – zadeklarował.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości zawierał nakaz utworzenia przez Polskę powszechnie dostępnego rejestru upraw roślin GMO.

Źródło: gosc.pl

RoM

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=95418 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]