Gietrzwałd: w piątek rozpoczęcie uroczystości 140. rocznicy objawień Matki Bożej

Aktualizacja: 2017-04-20 12:15 pm

W piątek 21 kwietnia rozpoczną się jubileuszowe uroczystości związane ze 140. rocznicą objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie oraz 50. rocznicą koronacji Jej obrazu koronami papieskimi. Gietrzwałd to jedyne w Polsce uznane przez Kościół miejsce objawień Maryi.

Matka Najświętsza objawiła się w Gietrzwałdzie dwóm dziewczynkom: 13-letniej Justynie Szafryńskiej oraz 12-letniej Barbarze Samulowskiej. Maryja przemówiła do nich po polsku, a na ich pytanie: “kto ty jesteś?” odpowiedziała: „Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta!”. Gdy zapytały: „czego żądasz Matko Boża?”, Maryja odpowiedziała wówczas: „Źyczę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec!”. Objawienia trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. 

– Obecny rok przez wielu nazywany jest rokiem Maryi: obchodzimy 100. rocznicę objawień w Fatimie, 300. rocznicę koronacji obrazu w Częstochowie. Chcemy, by również uroczystości w Gietrzwałdzie wpisywały się w ten rok, by miały charakter ogólnokościelny, nie tylko lokalny. Zapraszamy wszystkich, by w tym czasie odwiedzili Gietrzwałd – podkreśla abp Józef Górzyński, metropolita warmiński.

„Rok 2017 to dla nas czas szczególny, bowiem w tym roku przeżywamy 140. rocznicę objawień gietrzwałdzkich oraz 50. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. W wydarzeniu tym przed pół wieku brali udział niemal wszyscy biskupi polscy, na czele z Księdzem Kardynałem Stefanem Wyszyńskim, Prymasem Polski oraz Księdzem Kardynałem Karolem Wojtyłą, Metropolitą Krakowskim. Była to wielka uroczystość, która zgromadziła, według niektórych źródeł, około 150 tys. osób. W tym roku zapowiada się podobnie” – czytamy na stronie internetowej gietrzwałdzkiego sanktuarium.

Od 27 czerwca do 16 września w Gietrzwałdzie będzie możliwość uzyskania specjalnego odpustu okolicznościowego.

Rok 2017 to rzeczywiście rok maryjny. Jako najważniejsze wydarzenia dla Kościoła w Polsce w bieżącym roku wymienić należy wspomniane wyżej uroczystości poświęcone trzechsetleciu Koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze i 140. rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Dodatkowo w łączności z Kościołem powszechnym obchodzić będziemy również trzechsetlecie objawień Matki Bożej w Aparecidzie i stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie.

Źródło: KAI, PCh24.pl

WMa

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=95231 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]