Abp Hoser: potrzeba nam zupełnie nowej orientacji, gdzie widać, iż władza staje się służebna, a nie egoistyczna i egocentryczna. Odp. Paweł Kukiza

Abp Hoser: Potrzeba nam zupełnie nowej orientacji, gdzie widać, iż władza staje się służebna, a nie egoistyczna i egocentryczna

Paweł Kukiz odpowiada:

Ekselencjo – mam receptę, jak do tej „nowej orientacji” dojść…Bezwarunkowo konieczne są zmiany ustrojowe – m.in.:

  1. głosowanie na człowieka a nie na partię,
  2. realna a nie fikcyjna instytucja referendum (obniżenie progu frekwencyjnego i wynik do bezwarunkowego wykonania przez władzę)
  3. sędziowie TK wybierani przez 2/3 Sejmu
  4. KRS wybierana w wyborach bezpośrednich
  5. wprowadzenie instytucji Sędziów Pokoju (wybierani w wyborach bezposrednich)
  6. Możliwość  odwołania posła (w obecnej ordynacji NIEMOŹLIWA)
  7. szczególna odpowiedzialność urzędników państwowych za „niegospodarność” (delikatnie mówiąc)
  8. redukcja etatów urzędniczych poprzez m.in. likwidację gabinetów politycznych i powiatów.
  9. prawdziwie OBYWATELSKIE media (przynajmniej te „publiczne”
  10. niskie podatki (bez realizacji 1-9 postulat niespełnialny)

Naprawdę cieszę się, że Kościół zaczął zauważać dramatyczny i nasilający się podział na dwie Polski. Ale bez zmian ustrojowych NIE MA szans na zmianę tego stanu rzeczy. No i sama modlitwa tu nie wystarczy :-)
Także Alleluja i do przodu! :-) 
Po silną, wspólną wszystkim (tak wierzącym jak i niewierzącym) Obywatelską Polskę.

Za: Fundacja Panoptykon - panoptikon.org (17 kwietnia 2017) | http://www.aferyibezprawie.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5050:abp-hoser-potrzeba-nam-zupenie-nowej-orientacji-gdzie-wida-i-wadza-staje-si-suebna-a-nie-egoistyczna-i-egocentryczna-odp-pawe-kukiza-&catid=10:ogolna&Itemid=2

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content