Obama i Merkel wspólnie uczczą rewolucję protestancką i powiedzą o „społeczeństwie obywatelskim”

Były prezydent USA Barack Obama przyłączy się w maju do niemieckiej kanclerz Angeli Merkel. Razem przemówią na forum w Berlinie i podzielą się swoimi przemyśleniami o „globalnej odpowiedzialności za coraz bardziej powiązaną planetę”.

Obama weźmie udział w dyskusji zatytułowanej „Zaangażowanie w kształtowanie demokracji. Podejmowanie odpowiedzialności w kraju i na świecie”. Będzie przemawiał przed Bramą Brandenburską 25 maja w ramach obchodów tegorocznego Kirchentag, który potrwa od 24 do 28 maja i ma przyciągnąć 140 tys. ludzi.

Fundacja byłego prezydenta USA i organizatorzy komitetu niemieckiego Evangelische Kirchentag (Dzień Kościoła Protestanckiego) będą celebrować rewolucję protestancką. W uroczystości weźmie udział także duchowny Thabo Makgoby, anglikański „arcybiskup” z Kapsztadu.

Tegoroczny Dzień Kościoła Protestanckiego upamiętni 500-rocznicę heretyckiej rewolucji Marcina Lutra. W 1517 rok zakwestionował on m.in. autorytet papieża. 95 tez Lutra, które zostały przybite na drzwiach kościoła w Wittenberdze, doprowadziły do rozłamu w Kościele katolickim i narodzenia się protestantyzmu, powodując w konsekwencji krwawe wojny religijne.

Amerykański prezydent Obama odwiedził Berlin w listopadzie ubiegłego roku jeszcze przed przekazaniem władzy Donaldowi Trumpowi.

Obama i Merkel stali się silnymi sojusznikami. Wedle słów amerykańskiego prezydenta, szefowa niemieckiego rządu, była jego „najbliższym partnerem międzynarodowym” i podziękował jej za „osiem lat przyjaźni”.

– Kościoły tworzą światową sieć społeczeństwa obywatelskiego liczącą ponad dwa miliardy chrześcijan. Razem, jako ludzie wiary, żyjemy w nadziei na powstanie lepszego świata – zadeklarował duchowny protestancki Heinrich Bedford-Strohm, profesor teologii, który pomaga koordynować konferencję. Profesor przekonuje, że „każdy, kto jest pobożny musi być politycznie nastawiony”.

Christina Aus der Au – jedna z organizatorek imprezy – także podkreśliła, że „Stany Zjednoczone są silnie naznaczone przez reformację i jej historyczny wpływ. Jednocześnie kościoły protestanckie i wspólnoty rozwinęły się na swój sposób”. – Prezydent Obama i kanclerz Merkel powiedzieli, że ich poświęcenie jako polityków jest wyrazem ich wiary chrześcijańskiej – przekonywała. Ruch Kirchentag propaguje idee „sprawiedliwości i solidarności świata ludzi pracy”.

28 maja w Wittenberdze pojawi się także anglikański „biskup” z RPA Thabo Makgoba. Przywódca zboru w Cape Town i następca Desmonda Tutu uważany jest za anglikańskiego lidera religijnego i „autorytet moralny” wykraczający poza granice Republiki Południowej Afryki. „Biskup” Heinrich Bedford-Strohm jest osobistym przyjacielem „prymasa” Anglikańskiego Kościoła Republiki Południowej Afryki.

Źródło: thelocal.de, kirchentag.de

AS

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2017-04-13) | http://www.pch24.pl/obama-i-merkel-wspolnie-uczcza-rewolucje-protestancka-i-powiedza-o-spoleczenstwie-obywatelskim,50878,i.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content