Wołyń: katolikom w Równem odmówiono zwrotu kościoła. „Niech się zwrócą do Rosji”

Aktualizacja: 2017-04-1 6:06 pm

Kościół został zbudowany w latach 1858-1899 roku. W 1956 roku sowiecka władza odebrała go katolikom i przebudowała, obecnie pełni funkcję sali organowej.

Komisja komunalna rady obwodu rówieńskiego na Wołyniu odmówiła rzymskokatolickiej diecezji łuckiej zwrotu kościoła św. Antoniego w Równem, obecnie pełniącego funkcję sali organowej – poinformował portal Riwne Weczirne.

Kościół został zbudowany w latach 1858-1899 roku. W 1956 roku sowiecka władza odebrała go katolikom i przebudowała, w latach 80. otwarto w nim salę organową.

Przeciwko oddaniu kościoła na posiedzeniu rady opowiedział się Mykoła Oreszko, dyrektor filharmonii obwodowej, która administruje salą organową w kościele. Według niego 500-osobowa wspólnota rzymskokatolicka w Równem ma gdzie się modlić – posiada już jeden kościół i buduje drugi. Ponadto dyrektor Oreszko uznał, że strona ukraińska nie jest właściwym adresatem petycji katolików: skoro kościół odebrała sowiecka władza, a prawnym następcą ZSRR jest Rosja, to katolicy powinni zwrócić się do Rosji – powiedział urzędnik.

Jego zdaniem katolicy przeczą sami sobie, ponieważ najpierw żądali zwrotu kościoła a potem tylko możliwości odprawiania mszy świętych.

Przeciwko zwrotowi kościoła jest także obwodowa administracja państwowa. Jej zdaniem istnieją prawne przeszkody dla zwrotu budynku, ponieważ jest on zabytkiem.

rivneport.rv.ua / kresy.pl

Za: Kresy.pl (01 kwietnia 2017)

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=94860 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]