Pierwszy klasztor w diecezji Meath od czasu anglikańskiego spustoszenia. Celebruje „po staremu”

Aktualizacja: 2017-03-6 11:35 am

Dekretem biskupa Michaela Smitha ustanowiono w lutym tego roku mnichów benedyktyńskich od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza jako instytucję monastyczną życia konsekrowanego na prawach diecezjalnych w diecezji Meath w Irlandii – informuje Bradley Eli z ChruchMilitant.com. Jest to pierwszy klasztor w tej diecezji od czasów rozwiązania instytucji monastycznych za panowania angielskiego króla Henryka VIII w roku 1536.

Mnisi przybyli do opactwa Silverstream ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w roku 2009 w Tulsie w stanie Oklahoma założono wspólnotę, która kładła „szczególny nacisk na adorację eucharystyczną ofiarowaną za księży katolickich”.

Mnisi musieli uzyskać uprzednią aprobatę papieskiej komisji Ecclesia Dei, gdyż „odprawiają liturgię benedyktyńską po łacinie, przy udziale chorału gregoriańskiego, według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego z roku 1962”.

Szczególną troską wspólnoty jest „uświęcenie księży”, zapewnienie im „duchowej oazy”, zwłaszcza tym, którzy „potrzebują duchowego wytchnienia”. Opactwo prowadzi też „znakomitą księgarnię katolicką”.

Oprócz skupienia na Eucharystii, mnisi przejawiają „specjalne nabożeństwo” do Matki Bożej, „która podtrzymywała apostołów w jednomyślnej modlitwie w Wieczerniku”. Z tego powodu wspólnotę określa się też jako klasztor Najświętszej Maryi Panny z Wieczernika.

Dziennikarz przypomina ponadto, że katolicyzm wprowadził do Irlandii w V wieku św. Patryk, a w VI wieku mnisi pod przewodnictwem św. Augustyna z Canterbury założyli tam swoje klasztory. Tysiąc lat później klasztory zostały skonfiskowane, gdy angielski król Henryk VIII „ogłosił się głową byłego Kościoła katolickiego w Anglii”. Ponadto „rozwiązanie klasztorów doprowadziło do zburzenia wspaniałej sieci społecznej, gdyż skonfiskowana ziemia nie mogła już być miejscem dla szpitali, zaopatrywać w żywność i jałmużnę biednych mieszkańców kraju”.

Źródło: ChruchMilitant.com

Jan J. Franczak

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=94266 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]