Aktualizacja strony została wstrzymana

Francuski nauczyciel zawieszony za czytanie Biblii

Zdaniem dyrektora szkoły nauczyciel nie uszanował konstytucyjnej zasady świeckości państwa.

Nauczyciel pracuje w szkole podstawowej we francuskim mieście Malicornay. Został zawieszony przez dyrektora szkoly po skargach niektórych rodziców, donoszacych, że pedagog na lekcji czytał fragmenty Biblii uczniom.

Dyrektor przychylił się do skarg grupy rodziców, uznając, że nauczyciel nie uszanował konstytucyjnej zasady świeckości państwa, zakazującej propagowania religii w przestrzeni publicznej, w szczególności w szkołach (uczniowie i nauczyciele nie mogą m.in. nosić w widocznych miejscach symboli religijnych). Z tego powodu pedagog został zawieszony.

Burmistrz miasta nie zgadza się z dyrektora szkoły i nazwał „nieproporcjonalną”. Zaznaczył, że większość uczniów i ich rodziców ceni sobie pracę zawieszanego nauczyciela. Portal  thelocal.fr podkreśla, że sprawa ma charakter precedensowy. Nauczyciele we Francji mogą uczyć dzieci o świętych księgach – takich jak Biblia czy Koran – ale nie mogą podejmować działań, które mogłyby zostać uznane za próbę nawrócenia na daną wiarę.

Od września 2013 roku w każdej francuskiej szkole, w widocznym miejscu powinna być powieszona tablica z piętnastoma zasadami obowiązujących w świeckim państwie.

kresy.pl / rp.pl / thelocal.fr

Za: Kresy.pl (03 marca 2017) | http://www.kresy.pl/wydarzenia,europa-zachodnia?zobacz/francuski-nauczyciel-zawieszony-za-czytanie-biblii

Skip to content