Amerykański stan proponuje ustawę pozwalającą zagłodzić i odwodnić pacjentów karmionych łyżką

Aktualizacja: 2017-02-15 10:06 am

Amerykański stan Oregon zamierza uśmiercać pacjentów psychicznie chorych i cierpiących na demencję starczą. Projekt ustawy stanowej legislatury przewiduje zaprzestanie karmienia i pojenia pacjentów niesamodzielnych. Nie chodzi jedynie o odłączenie tuby karmiącej i nawadniającej w przypadku pacjentów nieprzytomnych, ale także o zaniechanie karmienia łyżką.

Ustawa przewiduje „pozbawienie pomocy pacjentów, którzy nie mogą przeżuwać i połykać pokarmu, a także tych, którzy samodzielnie nie potrafią jeść”. Gayle Atteberry z organizacji Prawo do Źycia podkreśla, że jest to szczególnie okrutne prawo. Projekt S.B.494 przewiduje powołanie komisji, mającej opracować wytyczne dla stanowych ośrodków medycznych w sprawie podejmowania decyzji „o zakończeniu życia pacjentów”.

Ustawa została przygotowana w odpowiedzi na sprawę Nory Harris, która cierpiała na chorobę Alzheimera. Utraciła ona możliwość komunikowania się i umiejętności motoryczne niezbędne do samodzielnego spożywania posiłków. Jadła i piła karmiona łyżeczką. Mąż Harris złożył pozew, domagając się zaprzestania karmienia żony. Przegrał sprawę w lipcu 2016 roku. Norę Harris bronił adwokat z urzędu, który powiedział, że zaprzestanie karmienia jego klientki łyżeczką byłoby sprzeczne z prawem stanowym. Sędzia Patricia Crain przychyliła się do wniosków obrony i potwierdziła, że dozwolone jest jedynie wycofanie tub karmiących i nawadniających.

Obrońcy życia sprzeciwiają się proponowanym zmianom. Twierdzą, że jeśli ustawa przejdzie, sąd będzie mógł interpretować – na niekorzyść pacjentów – wnioski o odmowę karmienia także łyżką. Przytomni pacjenci, którzy chcą jeść i pić, zostaną zagłodzeni i odwodnieni w majestacie prawa. Potem można spodziewać się coraz dalej idących projektów, które jeszcze bardziej ograniczą prawa pacjentów.

Źródło: ewtnnews.com

AS

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2017-02-15)

 


 

KOMENTARZ BIBUŁY: Dziwne, że w żadnej informacji podawanej na stronach amerykańskich obrońców życia nie podaje się kto tak dokładnie zainicjował ustawę, a nawet nie podaje się kto kieruje “Komitetem Legislacyjnym” stanu Oregon, który miał zainicjować tenże Projekt SB 494 (link do Projektu tutaj). A okazuje się, że Komitetowi przewodzi nijaki Senator Floyd Prozanski, a członkami są m.in. Senator Michael Dembrow oraz inne podobne kreatury, w tym “bogobojni” Republikanie walczący np. o prawo do posiadania broni i “szczęście dla wszystkich” jako amerykańską nic nie znaczącą mantrę wyborczą (“I will be a voice for each one of you in Oregon’s legislature, ensuring that our liberties are maintained and we all have freedom to pursue life, liberty and happiness“). Oczywiście rzut oka na ich dostępne zdjęcia czy ich nazwiska i posądzanie o jakieś etniczne zbieżności, jest jedynie wymysłem nienawistników.

 


 

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=93810 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]