Aktualizacja strony została wstrzymana

Rysa na polsko-izraelskiej przyjaźni? MSZ krytykuje żydowską ekspansję w Palestynie

Dobre relacje łączące – przynajmniej formalnie – Polskę oraz Izrael, mogą już wkrótce odejść na śmietnik historii. Nasz resort dyplomacji postanowił zabrać głos w sprawie budowania przez Żydów osiedli na terenach palestyńskich. Temat jest dla Izraela bardzo istotny i brak poparcia dla powstania osiedli na Zachodnim Brzegu Jordanu spowodował ochłodzenie relacji między Tel-Awiwem a Waszyngtonem.

Żydowskie osadnictwo w Palestynie budzi zastrzeżenia społeczności międzynarodowej. 23 grudnia Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję w tej sprawie. W dokumencie potępiono działania Izraela, a Amerykanie pierwszy raz od roku 1979 nie skorzystali z prawa veta, ale wstrzymali się od głosu. W relacjach amerykańsko-żydowskich powiało chłodem.

Dyplomaci z wielu krajów popierają tak zwane rozwiązanie dwupaństwowe, zakładające powstanie niepodległego państwa palestyńskiego obok żydowskiego Izraela. W tym tonie pobrzmiewa również komunikat polskiego MSZ z wtorku 14 lutego.

„Polska utrzymując przyjazne kontakty z Izraelem, z zatroskaniem przyjęła informację o przegłosowaniu przez Kneset [izraelski parlament-red.] ustawy regulującej status osiedli wybudowanych na prywatnej ziemi palestyńskiej na Zachodnim Brzegu oraz ostatnie decyzje władz Izraela o budowie ponad 6 tys. nowych jednostek mieszkalnych” – czytamy w komunikacie polskiego resortu dyplomacji.

„Działania te kontrastują z oczekiwaniami społeczności międzynarodowej w zakresie kreowania warunków do wznowienia procesu pokojowego, odbudowy wzajemnego zaufania, konstruktywnej polityki oraz rzeczywistej woli  stron do zakończenia konfliktu” – dodają w tekście pracownicy MSZ zaznaczając, że rozwój żydowskiego osadnictwa narusza zasady współżycia międzynarodowego, w tym zasadę unikania działań jednostronnych. Polska dyplomacja stwierdza, że tematyka osiedli powinna zostać podjęta w bezpośrednich rozmowach między stronami. Działania jednostronne szkodzą realizacji wizji dwóch państw.

„Polska apeluje do obu stron konfliktu, aby poprzez swoją politykę oraz podejmowane działania potwierdziły, że ich strategicznym celem nadal pozostaje osiągnięcie trwałego i sprawiedliwego pokoju na Bliskim Wschodzie oraz istnienie bezpiecznego Izraela obok samodzielnej i niepodległej Palestyny” – czytamy w komunikacie.

Źródło: msz.gov.pl / interia.pl

MWł

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2017-02-15) | http://www.pch24.pl/rysa-na-polsko-izraelskiej-przyjazni–msz-krytykuje-zydowska-ekspansje-w-palestynie,49476,i.html