Powstało Polsko-Ukraińskie Forum Partnerstwa. „Jesteśmy miłośnikami Ukrainy”

W poniedziałek szef MSZ Witold Waszczykowski zainaugurował Polsko-Ukraińskie Forum Partnerstwa. „Celem Europy jest przekształcenie Ukrainy w stabilne europejskie państwo” – mówił minister. Jan Malicki, szef Forum podkreślił, że jego członkowie są „miłośnikami Ukrainy”.

Polsko-Ukraińskie Forum Partnerstwa, jak poinformowano, ma stanowić „platformę dialogu obywatelskiego i współpracy obu narodów”. Będzie również pełnić funkcję konsultacyjno-doradczą. Celem Forum jest zwiększenie kontaktów między Polską a Ukrainą, a także „umocnienie procesu zbliżenia i pojednania obu narodów”.

Na uroczystą inaugurację zaproszono m.in. ambasadora Ukrainy w Polsce Andrija Deszczycę, ambasadora Polski na Ukrainie Jana Piekło (również członek Forum), a także Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta i Pełnomocnik  Prezydenta w Komitecie Konsultacyjnym Prezydentów RP i Ukrainy Krzysztofa Szczerskiego.

Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski mówił podczas inauguracji Forum, że duże znaczenie dla budowania więzi między Polską i Ukrainą ma szeroka współpraca na płaszczyźnie społecznej i gospodarczej, w tym m.in. relacje samorządowe, wymiana młodzieży, handel i współpraca małych i średnich przedsiębiorstw.

Szef MSZ zaznaczył również, że w Polsce znalazło zatrudnienie ok. milion Ukraińców. – Nasz kraj kojarzy się Ukraińcom jednoznacznie jako przykład udanej transformacji ustrojowej – podkreślił Waszczykowski. Jak czytamy na oficjalnej stronie MSZ mówił również, że „pewne elementy historii, takie jak rzeź wołyńska, będą budzić emocje i sprzeczne oceny jeszcze przez wiele lat”. Jednak jego zdaniem, relacje między Polską a Ukrainą są na bardzo wysokim poziomie.

– Na Ukrainie przenikają się dwa kompletnie przeciwne paradygmaty społeczno-polityczne: europejski, czy też zachodnioeuropejski, i rosyjski. Celem politycznym Europy jest przekształcenie Ukrainy w stabilne europejskie państwo – mówił Waszczykowski, dodając, że Rosja działa na zahamowanie tego procesu.

– W świadomości narodu ukraińskiego dokonała się zmiana, powstało zdolne do samostanowienia się społeczeństwo ukraińskie. Proces ten toczył się niestety przy świście kul – mówił szef MSZ. Zaznaczył też, że kluczowe znaczenie we wzajemnych stosunkach ma współpraca na rzecz bezpieczeństwa. Dodał, że konflikt na Ukrainie jest dla Polski „strategicznym wyzwaniem”, zaś opieranie polityki europejskiej w oczekiwaniu na stabilizującą rolę Rosji w regionie „jest myśleniem życzeniowym”.

PRZECZYTAJ:

Przewodniczącym Forum został Jan Malicki – kierownik Studium Europy Wschodniej UW. Podczas inauguracji podkreślił, że wszyscy członkowie Forum są „miłośnikami Ukrainy”.

W skład Forum wchodzi 20 członków, m.in. dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie Adam Eberhatdt, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy Zygmunt Berdychowski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski, prezes IPN Jarosław Szarek i prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie Piotr Ciarkowski.

Członkami Forum zostali również m.in. Maria Przełomiec, Krzysztof Stanowski, Aleksandra Hnatiuk, prof. Grzegorz Motyka oraz prof. Przemysław Źurawski vel Grajewski.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Podczas swoich obrad członkowie Forum ustalą listę najpoważniejszych problemów w stosunkach polsko-ukraińskich, sporządzą listę możliwych działań i przedstawią w tych kwestiach rekomendacje dla MSZ.

– Ważne jest, żeby Polska rozwijała stosunki ze swoimi sąsiadami, a Ukraina jest naszym największym partnerem na Wschodzie – mówił Malicki. – Nam chodzi o Polskę. To Polsce potrzebna jest Ukraina istniejąca, ważna i sojusznicza – podkreślił szef SEW UW.

Fot. MSZ / Michał Jasiulewicz

Msz.gov.pl / Kresy.pl

Za: Kresy.pl (25 stycznia 2017) – [Org. tytuł: «Powstało Polsko-Ukraińskie Forum Partnerstwa. „Jesteśmy miłośnikami Ukrainy” [+FOTO]»]

 


 

Polsko-ukraińskie towarzystwo wzajemnej adoracji

Szef MSZ Wiktor Waszczykowski powołał nowe forum polsko-ukraińskie, czyli towarzystwo wzajemnej adoracji za pieniądze polskiego podatnika. Od prawej: Krzysztof Szczerski, ambasador Andrij Deszczyscia i Waszczykowski. Z tyły ambasador Jan Piekło i inni „giedroyciowcy”. Czytaj więcej [tekst powyżej]

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Za: isakowicz.pl (26 stycznia 2017)

 


 

Skip to content