Prezydent Duda nie podpisał ustawy o zgromadzeniach publicznych

Aktualizacja: 2016-12-29 11:15 am

Ustawa nie została jednak zawetowana, Andrzej Duda skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Rzecznik prezydenta, Marek Magierowski powiedział: prezydent podkreślał, jak ważne jest dla niego prawo do zgromadzeń i wolność słowa. Stąd decyzja pana prezydenta, który w ostatnim czasie wyrażał wątpliwości co do zapisów tej ustawy. Andrzej Duda ma zastrzeżenia wobec różnicowania przez ustawę statusu zgromadzeń publicznych przy zastosowaniu elementu konstrukcyjnego.

Prezydent ma również wątpliwości dotyczące wyłączenie możliwości zaskarżenia przez organizatora zgromadzenia zarządzenia zastępczego wojewody o zakazie zgromadzeń. Dudzie podejrzewa również o niekonstytucyjność artykuł ustawy o zakazie odbycia zgromadzeń nakazując stosowanie nowoustanowionych przepisów do zdarzeń, które miały miejsce przed ich wejściem w życie. Zdaniem prezydenta może mieć tu miejsce naruszenie zasady, że prawo nie działa wstecz.

Jak tłumaczy Magierowski, Andrzej Duda uważa, że wejście w życie zaskarżonej ustawy mogłoby doprowadzić do tego, że unormowanie sprzyjające korzystaniu z konstytucyjnej wolności zgromadzeń nie działałoby prawidłowo, a w przypadku zaskarżenia decyzji zakazującej zgromadzenia – zostałyby częściowo zniesione.

kresy.pl / interia.pl

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=92555 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]