Rząd chce, aby Ukraińcy pracowali na takich samych zasadach jak Polacy

Aktualizacja: 2016-12-22 8:03 am

Trwają prace nad uszczelnianiem systemu zatrudniania obcokrajowców w naszym kraju. Chodzi o stosowanie wobec nich stawki godzinowej i płacy minimalnej – podkreślił w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Stanisław Szwed.

Jak podkreślił  minister Szwed, resort pracuje obecnie nad wprowadzeniem dyrektywy sezonowej, która dotyczy państw trzecich -chodzi zwłaszcza o obywateli Ukrainy, którzy stanowią zdecydowaną większość cudzoziemców na rynku pracy.

Minister przypomniał, że obecnie obowiązuje w Polsce uproszczony system zatrudniania osób z państw trzecich na podstawie oświadczeń i Ukraińców pracujących czy to w rolnictwie, czy w budownictwie czy w usługach wciąż przybywa.

Minister Szwed zaznaczył, że konieczne jest ucywilizowanie pracy cudzoziemców w Polsce tak, by nie dochodziło do patologii.

Dodał, że jest wiele przypadków wystawiania przez pracodawców oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemca ale nie oznacza to, że ten obywatel na przykład Ukrainy podejmuje pracę w Polsce – albo zatrudniany jest w szarej strefie albo wyjeżdża dalej – zaznaczył minister Szwed.

Dodał, że trzeba znaleźć takie rozwiązania, by te osoby chciały rzeczywiście pracować u nas i były zatrudniane w godnych warunkach z wynagrodzeniem takim, jakie obowiązuje w Polsce.

Od nowego roku minimalna płaca ma wynosić 2 tysiące złotych a stawka godzinowa 13 złotych – przypomniał minister.

Zaznaczył, że ważne jest również stworzenie zachęt, szczególnie dla obywateli Ukrainy, by decydowali się na dłuższe pobyty, w tym na pobyty stałe. Szczególnie cenni są pracownicy wysoko kwalifikowani, gdyż brakuje nam wielu fachowców. Stąd prace nad ułatwieniami w tym kierunku.

Poza tym studiujący u nas obcokrajowcy nie mają już w tej chwili problemu, by bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu podjąć pracę w Polsce – wyjaśnił minister Szwed.

Z przybliżonych danych resortu rodziny i pracy wynika, że do listopada w urzędach pracy zarejestrowano 1 milion 13 tysięcy oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. 96 procent tych oświadczeń dotyczyło Ukraińców.

kresy.pl/ IAR

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=92357 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]