Ukraińskie władze chcą ogłosić rok 2017 rokiem UPA

Aktualizacja: 2016-12-21 8:51 am

Na Lwowszczyźnie rok 2017 ma być ogłoszony rokiem UPA, by uczcić 75. rocznicę powstania tej zbrodniczej formacji – tak chcą władze obwodowe. Analogiczne propozycje uchwał ws. uczczenia tej rocznicy na poziomie państwowym zgłoszono w ukraińskim parlamencie.

Lwowska Rada Obwodowa chce ogłosić przyszły rok rokiem UPA, by w ten sposób uczcić rocznicę 75. rocznicę formalnego powstania organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Zgodnie z projektem, przewodniczący lwowskiej rady obwodowej Ołeh Syniutka do 1 lutego ma stworzyć komitet organizacyjny i opracować plan obchodów.

W sprawie tej złożono też dwa projekty uchwał w ukraińskim parlamencie, dotyczące upamiętnienie rocznicy powstania UPA na poziomie państwowym. Jeden projekt złożył członek frakcji Front Ludowy, Ołeh Medynec, a drugi – grupa deputowanych z Bloku Petra Poroszenki, Batkiwszczyny, której szefową jest Julia Tymoszenko, a także Frontu Ludowego. Oba projekty zarejestrowano 18 listopada br.

Wśród deputowanych, którzy złożyli drugie z projektów uchwał, są m.in. Ołej Musij, autor projektu uchwały o „polskim ludobójstwie”, a także Ołeh Laszko oraz Jurij Szuchewycz, syn głównodowodzącego UPA i zbrodniarza Romana Szuchewycza.

Jego treść zakłada m.in. opracowanie i wniesienie pod obrady parlamentu projektów ustaw, mających służyć odpowiedniemu uhonorowaniu i zwiększeniu ochrony socjalnej weteranów UPA. W październiku 2017 roku w Kijowie, miastach obwodowych oraz w winnych ośrodkach miałyby też odbyć się uroczystości rocznicowe. Z kolei do końca 2017 roku w szkołach miałyby zostać przeprowadzone zajęcia tematyczne, by zwiększyć zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży „heroicznymi kartami historii walki narodu ukraińskiego za swoją niepodległość”. Projekt zakłada także prowadzenie badań naukowych i organizację konferencji ogólnoukraińskich i międzynarodowych na rzecz „ustanowienia i rozpowszechniania prawdy historycznej nt. Ukraińskiej Powstańczej Armii, jej roli w uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę”, jak również ustanawianie miejsc pamięci i pomników „związanych z historią walki wyzwoleńczej ukraińskiego narodu w XX wieku”. Przewidziano też wydawanie specjalnych książek poświęconych UPA.

W uzasadnieniu deputowani napisali, że UPA „wniosła znaczny wkład w zdobycie i ogłoszenie niezależności Ukrainy”, a także „miała znaczący wpływ na formowanie ukraińskiej świadomości narodowej i procesów państwotwórczych na Ukrainie”.

– UPA odpowiedziała prawu każdego narodu do samostanowienia i suwerenności – czytamy w dokumencie. Podkreślono, że podczas II wojny światowej UPA „walczyła przeciwko niemieckiemu okupantowi”.

– Biorąc pod uwagę znaczącą rolę UPA w ukraińskiej historii XX wieku, naturalnym celem jest ogłoszenie na poziomie państwowym 75. Rocznicy utworzenia UPA – podkreślają deputowani. Zaznaczono również, że ogólnokrajowe obchody zwrócą uwagę społeczeństwa na „bohaterską historię UPA”, a także na „formowanie w następnych pokoleniach poczucia patriotyzmu, miłości do Ukrainy i troski o swój naród”.

Zaxid.net / rada gov.ua / Kresy.pl

Za: Kresy.pl (21 grudnia 2016)

 


 

Robert Winnicki chce oficjalnej reakcji rządu na wojnę informacyjną liderów mniejszości ukraińskiej przeciwko Polsce

Interpelacja numer 8779 „w sprawie wojny informacyjnej przeciwko Polsce toczonej przez niektórych liderów mniejszości ukraińskiej” została zgłoszona przed trzema dniami. Zaadresowano ją bezpośrednio do premier Beaty Szydło:

Szanowna Pani Premier,

w ostatnim czasie doszło do jednostkowych przypadków, gdy kilkuosobowa grupa spaliła w Warszawie flagę regionalną Górnego Śląska, biorąc ją za flagę Ukrainy. Zarazem mogło dojść do prowokacji na Marszu Orląt Przemyskich i Lwowskich, gdy pojedyncza osoba nieznanej proweniencji wykrzyknęła hasło „Śmierć Ukraińcom”, przy czym organizatorzy wydarzenia utrzymują, iż niewykluczone jest spreparowanie nagrania świadczącego o zajściu incydentu – pisze Winnicki.

Lider Ruchu Narodowego twierdzi, że pojedyncze incydenty służą celowemu wywoływaniu histerii i eskalowaniu konfliktu polsko-ukraińskiego przez niektórych liderów tej mniejszości narodowej. Winnicki zaznacza, że tego typu akty są następnie umyślnie wyolbrzymiane w mediach na Ukrainie przez tychże liderów:

– Powyższe wydarzenia czy też prowokacje służą niektórym liderom mniejszości ukraińskiej w Polsce do rozpowszechniania w mediach ukraińskich informacji, jakoby mniejszość ta była na terytorium Rzeczypospolitej prześladowana – pisze Winnicki.

Parlamentarzysta zwrócił się do premier Szydło z wnioskami o udostępnienie informacji na temat sytuacji mniejszości ukraińskiej w Polsce oraz polskiej na Ukrainie. Prezes Ruchu Narodowego uważa, że Ukraina ma sporo do nadrobienia w kwestii stosunku do tamtejszej mniejszości polskiej:

1) Czy prawdą jest, że za Pani kadencji utrzymuje się stan asymetrii w traktowaniu mniejszości narodowych między Polską a Ukrainą, tj. finansowania przez Polskę aktywności mniejszości ukraińskiej przy braku wsparcia Ukrainy dla działalności mniejszości polskiej?

2) Czy prawdą jest, że mniejszość ukraińska w Polsce otrzymuje za Pani kadencji finansowanie swoich mediów bez weryfikacji treści, jakie się w tych mediach ukazują – nawet jeśli jest to zrównywanie Stepana Bandery z Józefem Piłsudskim („Nasze Słowo”) czy negacjonizm wołyński? – głosi treść interpelacji.

Ponadto, Winnicki zwrócił się o twarde dane, mające potwierdzić rzekome prześladowanie Ukraińców w Polsce:

3) Czy liczba około miliona ukraińskich imigrantów w Polsce zmniejszyła się lub zmniejsza się z uwagi na rzekome prześladowania tej grupy narodowościowej na terytorium Rzeczypospolitej?

4) Czy odnotowywany jest wzrost liczby popełnianych przestępstw i wykroczeń, których motywem byłyby uprzedzenia do Ukraińców jako grupy narodowościowej? – pisze parlamentarzysta.

Lider Ruchu Narodowego domaga się też reakcji rządu polskiego na szczeblu międzynarodowym:

5) Czy ambasador Ukrainy w Polsce jest informowany o realnie utrzymującym się stanie rzeczy odnośnie do sytuacji Ukraińców na terytorium Rzeczypospolitej i czy ostatnie wypowiedzi medialne Jego Ekscelencji były poprzedzone przekazaniem informacji na ten temat przez stronę polską?

6) Czy w wypadku braku znamion dyskryminacji Ukraińców w Polsce na tle narodowościowym Pani rząd podejmie akcję zapobiegającą godzeniu w dobre imię Rzeczypospolitej, za jaką należy uznać rozpowszechnianie dezinformacji?

7) Jakie działania Pani rząd podejmie, by sytuacja asymetrii wspomniana w 1. pytaniu, o ile takowa się utrzymuje, została zmieniona na korzyść mniejszości polskiej na Ukrainie do stanu obopólnej symetrii? – brzmią kolejne trzy pytania w interpelacji zaadresowanej do Prezesa Rady Ministrów.

Czytaj więcej:

sejm.gov.pl / Kresy.pl

Za: Kresy.pl (21 grudnia 2016)

 


 

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=92327 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]