Najpilniejsze problemy Paryża? Walka z religią. Władze nakazały usunąć posąg Matki Bożej

Aktualizacja: 2016-12-6 10:36 am

Rok temu przedstawiciele rządu centralnego we Francji polecili burmistrzowi Publier usunąć posąg Matki Bożej sfinansowany ze środków publicznych i umieszczony na działce miejskiej. Pod koniec listopada sąd administracyjny wydał decyzję, zobowiązując samorządowców do usunięcia figury w ciągu trzech miesięcy, licząc od 24 listopada. Po upływie terminu miasto będzie płacić grzywnę w wysokości 100 euro za każdy dzień zwłoki.

Pomimo, iż znaczną część społeczeństwa francuskiego stanowią katolicy, Francja ma jedne z najsurowszych przepisów na świecie, zakazujących demonstracji symboli religijnych w miejscach publicznych.

Pomnik wzniesiono w 2011 roku we wschodniej części miasteczka na terenie parku ogólnodostępnego. Nie obyło się przy tym bez licznych kontrowersji. Posąg sfinansowali katolicy. Jeśli pozostanie w parku, miasto zostanie ukarane grzywną w wysokości 100 euro dziennie.

Burmistrz Publier, Gaston Lacroix zapowiedział, że postara się, by figurę przeniesiono na działkę prywatną. Jednocześnie na Twitterze wyraził swoją opinię w sprawie: Sądziłem, że jestem osobą o otwartym umyśle, ale nie mogę znieść tej nowej tyranii – tweetował.

Miejscowy sąd administracyjny, który wydał decyzję spotkał się z ostrą krytyką prawicowych polityków. We Francji obowiązuje zasada rozdziału Kościoła od państwa, którą nader gorliwie się przestrzega. O planowanej akcji sądu burmistrza przestrzegli przedstawiciele rządu jeszcze w 2015 roku.

Zgodnie z polityką świeckiego państwa w 2004 roku Paryż przyjął ustawę zakazującą noszenia widocznych symboli religijnych w szkołach publicznych. Sześć lat później, jako pierwszy kraj europejski zakazał noszenia islamskich okryć (burki i hidżabu) zakrywających całą twarz.

Źródło: newsmax.com

AS

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2016-12-06)

 


 

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=91972 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]