Aktualizacja strony została wstrzymana

Lwów: blisko sto unikalnych budynków może stracić status zabytku

Blisko sto unikalnych lwowskich budynków może stracić status zabytku architektury. Dotyczy to m.in. katedry ormiańskiej, kaplicy Boimów czy kamienic przy Rynku.

Sprawa jest wynikiem wcześniejszego precedensu, dotyczącego zabytkowej kamienicy pod adresem Rynek 5, która utraciła status zabytku. Podobny los może spotkać niemal 100 innych lwowskich budynków. Sytuacja jest spowodowana niespójnością prawną, ponieważ ustawa „O ochronie dziedzictwa kulturowego” nie obejmuje obiektów architektury, którym nadano status zabytku w czasach sowieckich, w 1963 roku. Prawo dotyczy co prawda zabytków wpisanych na listę w 1978 roku, w której jednak nie figuruje duża liczba unikalnych, lwowskich budynków.

Z tego powodu, status zabytku architektury mogą utracić praktycznie wszystkie budynki przy Rynku, jak również katedra ormiańska czy kaplica Boimów. Które stały się zabytkami na mocy prawa z 1963 roku. Odpowiednia, obowiązująca ustawa ich nie dotyczy.

Lwowski gospodarczy sąd apelacyjny zezwolił na prywatyzację kamienicy Rynek 5 z uwagi na to, że nie figurowała ona w rejestrze państwowym, a w rozumieniu prawa nie jest ona zabytkiem.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Zaxid.net / Kresy.pl

Za: Kresy.pl (29 października 2016) | http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/lwow-blisko-sto-unikalnych-budynkow-moze-stracic-status-zabytku

Skip to content