Lwów: blisko sto unikalnych budynków może stracić status zabytku

Aktualizacja: 2016-10-31 1:14 pm

Blisko sto unikalnych lwowskich budynków może stracić status zabytku architektury. Dotyczy to m.in. katedry ormiańskiej, kaplicy Boimów czy kamienic przy Rynku.

Sprawa jest wynikiem wcześniejszego precedensu, dotyczącego zabytkowej kamienicy pod adresem Rynek 5, która utraciła status zabytku. Podobny los może spotkać niemal 100 innych lwowskich budynków. Sytuacja jest spowodowana niespójnością prawną, ponieważ ustawa „O ochronie dziedzictwa kulturowego” nie obejmuje obiektów architektury, którym nadano status zabytku w czasach sowieckich, w 1963 roku. Prawo dotyczy co prawda zabytków wpisanych na listę w 1978 roku, w której jednak nie figuruje duża liczba unikalnych, lwowskich budynków.

Z tego powodu, status zabytku architektury mogą utracić praktycznie wszystkie budynki przy Rynku, jak również katedra ormiańska czy kaplica Boimów. Które stały się zabytkami na mocy prawa z 1963 roku. Odpowiednia, obowiązująca ustawa ich nie dotyczy.

Lwowski gospodarczy sąd apelacyjny zezwolił na prywatyzację kamienicy Rynek 5 z uwagi na to, że nie figurowała ona w rejestrze państwowym, a w rozumieniu prawa nie jest ona zabytkiem.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Zaxid.net / Kresy.pl

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=90889 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]