Na 1050 – rocznicę chrztu Polski – szkoły wolne od homopropagandy i ideologii gender

Aktualizacja: 2016-10-27 1:23 pm

Program Szkoła Przyjazna Rodzinie, ogłoszony przez środowiska prorodzinne na konferencji prasowej w Sejmie, ma na celu propagowanie wartości prorodzinnych, wychowanie młodego pokolenia do odważnego, odpowiedzialnego oraz pełnego szacunku podejmowania w dorosłym życiu ról żony i męża i a także matki i ojca.

Podczas konferencji prasowej prelegenci mówili o Programie Szkoła Przyjazna Rodzinie, który ma być antidotum na coraz powszechniejsze deprawacyjne zachowania środowisk lewicowych np. akcji Kampanii Przeciw Homofobii pod nazwą „Tęczowy Piątek”.

Jak informują inicjatorzy akcji, projekt zakłada także czynną współpracę między rodzicami a szkołą, gdzie ta druga pełni rolę wspomagającą w procesie wychowania. Podczas konferencji mówił o tym Paweł Kwaśniak. – Program Szkoła Przyjazna Rodzinie jest tym projektem, który ma wzmacniać relacje rodzin i szkół – powiedział.

W Programie jest już ponad 1050 szkół i innych placówek wychowawczych. Centrum Wspierania Inicjatyw dla Źycia i Rodziny zachęca dyrektorów szkół i przedszkoli a także rodziców dzieci w wieku szkolnym do podjęcia działań w celu uzyskania przed poszczególne placówki edukacyjne Certyfikatu Szkoły Przyjaznej Rodzinie lub Przedszkola Przyjaznego Rodzinie. Certyfikat jest bowiem gwarancją bezpieczeństwa dzieci przed naporem homopropagandy oraz ideologii gender.

Podczas konferencji wystąpił poseł Piotr Uściński, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej, Paweł Kwaśniak, prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Źycia i Rodziny oraz Sylwia Zborowska, przedstawicielka Konfederacji Kobiet RP.

Prelegenci mówili o Programie Szkoła Przyjazna Rodzinie, który ma być antidotum na coraz powszechniejsze deprawacyjne zachowania środowisk lewicowych np.  akcji Kampanii Przeciw Homofobii pod nazwą „Tęczowy Piątek”.

Źródło: centrumzyciairodziny.org

POz

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2016-10-27)

 


 

Łódź: Organizacje prorodzinne przeciwko homoseksualnej akcji Tęczowy Piątek

W piśmie do wojewody łódzkiego przedstawiciele tamtejszych organizacji prorodzinnych zaapelowali o przeprowadzenie działań zapobiegających destruktywnej propagandzie LGBT. Odnieśli się w ten sposób do zapowiadanej na 28 października w łódzkich szkołach akcji „Tęczowy Piątek”.

„Akcja ta ma na celu promocję w szkołach postaw i zachowań LGBT, prowadzących de facto do dekonstrukcji rodziny i dyskredytacji małżeństwa, a także zaburzających procesy identyfikacji płciowej dzieci i młodzieży w fazie dojrzewania. Wskazujemy na ten problem, znając zaangażowanie środowisk związanych z LGBT nie tylko w Łodzi, ale i w całym województwie” – przestrzegają sygnatariusze listu.

Inicjatorzy akcji zaapelowali do wojewody o udzielenie pomocy rodzicom i „zapewnienie przestrzegania prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 Konstytucji) oraz prawa do wolności sumienia, obejmującego prawo rodziców do zapewniania wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53 ust. 3 Konstytucji), potwierdzonych w treści Preambuły ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w art. 1 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 tejże ustawy”.

Środowiska prorodzinne oczekują od władz państwowych działań, które zapobiegną „destruktywnej propagandzie LGBT” i zapewnią przestrzeganie praw rodziców wynikających z ustawy o systemie oświaty, odnoszących się do bezpośredniego wpływania na treści, aplikowane dzieciom w szkołach w procesie edukacyjnym i wychowawczym, oraz do możliwości niewyrażenia zgody na udział dziecka w zajęciach o treści sprzecznej z przekonaniami rodziców.

– Rola rodziców jako pierwszych wychowawców swoich dzieci jest sukcesywnie podważana przez organizatorów akcji „Tęczowy Piątek”. Inicjatywa propagowania postaw i zachowań LGBT stoi w sprzeczności z rodzicielskimi prawami indywidualnymi, jak i prawami dotyczącymi całej społeczności szkolnej – podkreślił w rozmowie z KAI Konrad Hennig ze stowarzyszenia „Republikanie”.

– Dzieci w wieku gimnazjalnym są w okresie kształtowania się ich kobiecości i męskości. Potrzebują konkretnych wartości i wzorców. Rozmywając ich tożsamość czynimy im krzywdę – dodał Michał Owczarski z Fundacji Źycie.

Źródło: KAI

POz

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2016-10-27)

 


 

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=90836 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]