Aktualizacja strony została wstrzymana

Amerykańscy psychologowie potępiają rozbudzanie seksualne dziewcząt przez media

W raporcie Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego wydanym 19 lutego br. stwierdza się, że rozpowszechnianie treści o charakterze seksualnym, przedstawiających dziewczynki i młode kobiety, jest zagrożeniem dla prawidłowego rozwoju dziewczynek i własciwego kształtowania się ich postaw.

Zespół do Badań nad Seksualizacją Dziewcząt Stowarzyszenia American Psychological Association (APA Task Force on the Sexualization of Girls) badający wpływ mediów na dziewczęta, jednoznacznie pokazuje negatywne skutki w postaci zagrożenia poznawczego i emocjonalnego, zdrowia psychicznego i fizycznego oraz rozwoju psychoseksualnego.

„Konsekwencje seksualizacji dziewcząt (sexualization of girls) poprzez dzisiejsze media są bardzo konkretne i stanowią możliwość negatywnego zagrożenia dla rozwoju zdrowotnego dziewcząt.” – stwierdza dr Eileen L. Zurbriggen, szefowa zespołu APA i profesor psychologii na uniwersytecie kalifornijskim. „Mamy wiele przykładów aby wywnioskować, że seksualizacja wpływa negatywnie na wiele elementów, jak funkcjonowanie czynników poznawczych, zdrowie psychiczne i fizyczne orazi zdrowy rozwój seksualny.”

W badaniach uzwględniono treści przekazywane przez niemal wszystkie rodzaje mediów, od telewizji, clipy muzyczne, słowa piosenek, pisma dla dziewcząt, filmy, gry komputerowe oraz Internet. Badano też wpływ kampanii reklamowych tworzonych i skierowanych specjalnie dla młodych dziewcząt. Tzw. seksualizację zdefiniowano m.in. jako działanie polegające na prezentowaniu osoby jedynie jako obiektu atrakcji seksualnej z wykluczeniem innych cech.

Jak stwierdza raport Zespołu APA, rodzice swoim działaniem i postawą mogą przyczyniać się do seksualizacji dziewcząt, bądź też przeciwdziałać temu przyjmując ochronną i edukacyjną rolę. Zespół Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego wzywa rodziców, przedstawicieli placówek edukacyjnych, służby zdrowia aby zdały sobie sprawę z wpływu seksualizacji na dziewczęta i młode kobiety. Zdaniem amerykańskich psychologów szkoły powinny wprowadzić elementy edukacyjne pokazujące niebezpieczne skutki seksualizacji i programów seks-edukacji. „Jako społeczeństwo powiniśmy doprowadzić do zastąpienia tych wszystkich seksualizacyjnych przykładów ukazywanych w mediach, pozytywnymi przykładami ukazującymi wyjątkowość i szczególne cechy dziewcząt. Taki obraz prawidłowego rozwoju seksualnego powinien być nadrzędnym celem przekazywanym wszystkim młodym chłopcom i dziewczętom.” – powiedziała prof. Zurbrigeen.

Raport specjalnego zespołu Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego budzi nadzieję nad otrzeźwieniem się amerykańskich psychologów, którzy jako pierwsi ulegli destrukcyjnym trendom liberalnego wychowywania dzieci i być może jako pierwsi odejdą od tego modelu.

.