Rola ISIS’u w przywróceniu Ziemi Obiecanej dla Izrael

Czyżby  ISIS miał nieoczekiwaną rolę w przygotowaniu przywrócenia pierwotnych granic biblijnej Ziemi Obiecanej dla  Izraela?

a

To jest dokładnie to, co rabin Jeremy Gimpel zasugerował, w ostatniej Izraelskiej audycji radiowej.

Rabin Gimpel zasugerował, że ISIS może być postrzegany jako boskie narzędzie użyte do przygotowania regionu dla realizacji drugiego etapu opisanego w księdze Rodzaju 15, który obiecuje Abrahamowi, że jego dzieci odziedziczą część ziemi znacznie większa niż obecne państwo Izrael.

„Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: „Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat…” Ks Rodzaju 15;18

Przepowiednia biblijna z Księgi Rodzaju 15, obiecuje dzieciom Abrahama cały kraj od Nilu do Eufratu. Obejmuje to ziemie  współczesnej Jordanii i Libanu, większość Syrii i części Egiptu, Arabii Saudyjskiej i Iraku.

Ale, dwa rozdziały dalej , widzimy, że obietnica szerokiego pasu ziemi w tym regionie jest zredukowana do zaledwie ziemi Kananejskiej…

„…I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki, i będę ich Bogiem…” Ks Rodzaju 17:8

Co wydarzyło się w tych dwóch rozdziałach, które znacznie obniżyły terytorium obiecane potomkom Abrahama przez jego syna Izaaka? Urodził się Izmael.

W swojej książce „Wygnanie Izmaela: prawda pod nagłówkami”, rabin Jechiel Weitzman wyjaśnił, że „Boża obietnica jest utrzymana  w całości, aczkolwiek w podzielony sposób. Obszar w granicach obietnicy jest posiadany wyłącznie przez potomstwo Abrahama. Obejmuje więc też i Izmaela, który wziął większą część.”

Tak rzeczywiście jest, ponieważ państwo Izrael ma obecnie władzę nad,tylko drobnym ułamkiem, tego terytorium, które  rozciąga się od Nilu do Eufratu.

Reszta kraju jest zdominowana przez kraje arabskie. Jednak rabin Weitzman uspokaja swoich czytelników, że „w przyszłości te tereny będą również przywrócone na własność  Izraela.”

Rabin Gimpel zasugerował jeden scenariusz, jak to może się zdarzyć, gdy powiedział: „…Obserwuje ISIS, a oni destabilizują  dość dużo, jeśli spojrzeć na mapę, z wszystkich terenów biblijnej Ziemi Obiecanej, od Nilu do Eufratu. Ten cały rejon jest destabilizowany przez  ISIS. Ta  destabilizacja jest tym, co powoduje,  ze imperia i monarchie upadają … „

On podał  przykład, jak aktywność ISIS-u  drastycznie osłabiła  co najmniej jeden z krajów, który jest częścią większego terytorium obiecanego w ks. Rodzaju 15. „Spójrzcie na Syrię, tam jest absolutny bajzel. Patrząc na Syrię z lotu ptaka to wygląda ona obecnie jak scena z jakiegoś apokaliptycznego filmu, ale w prawdziwym życiu. Wszystkie budynki są puste, na wpół zniszczone i rozwalone.. I TAK  się dzieje w całej Ziemi Obiecanej, od Nilu do Eufratu.”

Barack Obama przy trumnie Szimona Persa

Barack Obama przy trumnie Szimona Persa

„Jeśli  ISIS-owi  uda się obalenie istniejących rządów w tym rejonie, to może utorować drogę DLA IZRAELA, ABY  on wkroczył i je przejął, BEZ  konieczności wchodzenia w stan wojny  przeciwko silnym i stabilnym państwom.” I Rabin Gimpel  zwrócił uwagę stacji Breaking Israel News że według niektórych opinii rabinicznych, ks Ezechiela 47, a szczególnie wersety 15-20, zarysowują rozszerzone granice, które będą częścią Ziemi Izraela w dniach mesjańskich.

„Oto granice kraju: na północy od Wielkiego Morza w kierunku Chetlon aż do Wejścia do Chamat: Sedada, 16 Berota, Sibraim, które leży pomiędzy granicami Damaszku a granicami Chamat, aż do Chasor-Enon, które leży na granicy Chauranu. 17 Tak prowadzi granica od morza do Chasor-Enon, podczas gdy obszar koło Damaszku i obszar koło Chamat pozostają na północy, to jest część północna. 18 To jest granica wschodnia: biegnie ona pomiędzy Chauranem a Damaszkiem, pomiędzy Gileadem a krajem Izraela, Jordan ma stanowić granicę aż do Morza Wschodniego koło Tamar; to jest granica wschodnia. 19 To jest granica południowa w stronę Negebu: biegnie ona od Tamar aż do Meriba koło Kadesz, wzdłuż rzeki do Wielkiego Morza. To jest część południowa w stronę Negebu.   20 To jest granica zachodnia: Wielkie Morze stanowi granicę aż do tego miejsca, gdzie naprzeciw znajduje się Wejście do Chamat; to jest granica zachodnia.” ks. Ezechiela  47:15-20.

Ta idea, że w spełnieniu się proroctwa biblijnego, Żydzi poszerzą granice Izraela w dniach mesjańskich, może nie być tak niemożliwa, jak się wydaje.

Chociaż nie mówi o wiarygodności ISIS-u,  służącego  jako ”šboskie narzędzie’ do odrestaurowania Izraela, ekspert od Dni Ostatecznych, rabin Pinchas Winston, zasugerował, że więcej ziemi w rejonie znajdzie się pod panowaniem żydowskim w Dniach Ostatecznych.

Rabin Israel Winston powiedział stacji Breaking News, „obiecano nam dziesięć kawałków ziemi, ale otrzymaliśmy tylko siedem, zaraz po wejściu. Otrzymamy TRZY  pozostałe po tym, JAK nadejdzie Moshiach.”

Rivkah Lambert Adler

Tłumaczenie: Renata

Źródło: http://www.breakingisraelnews.com/76936/will-isis-prepare-biblically-promised-land-israel-end-days/#H00EjFuos8rDRjlU.97

Za: Wolna Polska (Październik 13, 2016) | http://wolna-polska.pl/wiadomosci/rola-isisu-przywroceniu-ziemi-obiecanej-dla-izrael-2016-10

Skip to content