Państwo powinno pomóc rodzinom dzieci upośledzonych i poczętych z gwałtu. A proponuje tylko aborcję-rod

Aktualizacja: 2016-09-20 2:10 pm

Państwo powinno zaopiekować się matkami i rodzinami dzieci poczętych zagrożonych zabiciem na podstawie funkcjonujących obecnie wyjątków aborcyjnych – przekonywała w poniedziałkowej audycji radiowej „Puls Trójki” Karina Walinowicz, analityk z Instytutu na rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris”.

Czy prawo może zmuszać kobietę do zachowań heroicznych czyli do urodzenia dziecka z gwałtu? – pytała prowadząca audycję Beata Michniewicz. – Państwo musi respektować prawo do życia każdego swojego obywatela oraz objąć potrzebujących opieką i wsparciem – padła odpowiedź. Karina Walinowicz zwróciła uwagę, iż tak zwana aborcja jest obecnie jedyną propozycją, jaką władze obecnie formułują wobec kobiety, która nosi pod sercem dziecko poczęte w wyniku gwałtu. – Państwo powinno oferować przede wszystkim opiekę i wsparcie dla matek i dla rodzin, w których mają przyjść na świat dzieci kwalifikujące się do funkcjonujących obecnie trzech wyjątków aborcyjnych. Nasz projekt zobowiązuje organy administracji rządowej oraz władze samorządu terytorialnego do podjęcia takich działań i przyjęcia takich regulacji, które to umożliwią. Nasz instytut zaproponował już projekty takich regulacji. Politycy mają czemu się przyjrzeć – mówiła analityk Ordo Iuris.

Karina Walinowicz zwróciła uwagę, że celem inicjatywy „Stop aborcji” jest przede wszystkim przywrócenie pełnej i równej ochrony życia ludzkiego od poczęcia. Wiąże się to między innymi z uchyleniem wyjątków aborcyjnych, a także z pełną prawno-karną gwarancją obrony istnienia nienarodzonych.

Obywatelski projekt ustawy nie wyłącza spod odpowiedzialności karnej nikogo spośród grona sprawców zabicia dziecka. – O ile osoby, które podżegają, pomocnicy, lekarze ponoszą pełną odpowiedzialność za swój czyn, to matki w przypadku winy nieumyślnej nie są w ogóle karane, w przypadku działania umyślnego sąd może odstąpić od wymierzenia kary. O tym się w debacie publicznej zapomina – zwróciła uwagę Karina Walinowicz.

RoM

Źródło: Program 3 Polskiego Radia

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2016-09-19)

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=89876 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]