Unia Europejska nałożyła na Polskę 700 milionów złotych kary

Aktualizacja: 2016-09-9 9:41 am

Sankcja została nałożona za nieprawidłowe wydatkowanie pieniędzy dla wsparcie grup producenckich z branży owocowo-warzywnej.

Wiceminister Rolnictwa Jacek Bogucki powiedział, że Komisja Europejskia nałożyła karę za niezgodne z unijnym prawem wykorzystanie unijnych funduszy na wsparcie grup producenckich było niewłaściwe. Z tego powodu na Polskę została nałożona już kara w wysokości ok. 700 mln zł, tj. 10 proc. przyznanej kwoty. Pierwsza sankcją było 55 mln euro za lata 2010-11, a za lata 2012-2013 – 110 mln euro – powiedział Bogucki. Aktualnie kara polega na zmniejszeniu o 20%. bieżącego finansowania grup producenckich. Kary wprowadzono po kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Wiceminister powiedzial, że Polska aktualnie odwołuje się od decyzji stwierdzając, że “nieprawidłowości były nie po stronie polskiej, ale nieprecyzyjnych przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie“. Bogucki powiedział również, że “realizowany jest program naprawczy, który został nałożony na Polskę jako warunek nienakładania kolejnych kar“. Zaznaczył. że w ramach tego programu wznawiane są postępowania co do “wstępnego uznania grupy” i pojawijają się decyzje o zwrocie unijnej pomocy, w przypadku nieprawidłowości w wykorzystaniu środków przez grupę producencką. Aktualnie dotyczy to 53 grup.

Zarzuty KE opierają się na fakcie, że środki często były przeznaczone bez zaznaczenia celu, dla grup tworzonych przez osoby związane rodzinnie i powstawały w wyniku wcześniejszego podziału gospodarstw. Według Bogucki polskie i unijne przepisy nie zakazywały tego wprost.

KE zarzuca też grupom producenkim niegospodarne wykorzystywanie środków poprzez zawieranie umów na zakup środków produkcji i nieruchomości z członkami grupy, oraz oskarżyła wiele z nich o zawyżanie kosztów inwestycji.

Tworzenie grup producenckich miało pomóc producentom rolnych negocjować z przetwórcami. Obecnie w Polsce działa ok. 300 grup producentów owoców i warzyw, dostarczających na rynek ok. 20 proc. ogólnej produkcji owoców i warzyw. Według oceny polskiego resortu rolnictwa, podmioty te nie mają możliwości skutecznie ograniczać podaży, tak by stabilizować ceny na rynku. Rozdrobnienie gospodarstw sadowniczych w dalszym ciągu uniemożliwie globalne negocjowania cen u przetwórców.

W nowej perspektywie unijnej nie zaplanowano już środków na budowę grup producenckich, a samo ministerstwo ma bardzo ograniczone środki pomocy. Sadownicy również w tym roku skarżą się na zaniżone przez przetwórców ceny, które są poniżej kosztów produkcji.

kresy.pl / interia.pl

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=89621 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]