Aktualizacja strony została wstrzymana

Nawet rząd USA przyznaje: HIV rozwija się głównie w społeczności homoseksualistów

Homoseksualiści i ich zwolennicy często twierdzą, że homoseksualny styl życia nie wiąże się z zagrożeniami dla zdrowia i życia. Fakty pokazują jednak, że jest dokładnie odwrotnie. Przyznają to nawet amerykańskie agencje rządowe. Jak podkreśla jedna z nich męscy homoseksualiści i biseksualiści stanowią nieproporcjonalnie wysoki odsetek wśród zakażonych wirusem HIV. Szerzy się on alarmująco szybko zwłaszcza wśród homoseksualistów młodych i należących do mniejszości etnicznych.

Jak czytamy w dostępnej on-line ulotce „Center for Disease Control and Prevention” „geje i biskeksualni mężczyźni są ciężej poszkodowani przez HIV, niż jakakolwiek inna grupa w Stanach Zjednoczonych”. Jak twierdzi agencja, „homoseksualiści, biseksualiści i inni mężczyźni współżyjący z mężczyznami” w 2013 r. stanowili jedynie 2 procent ogółu Amerykanów i aż 55 procent osób żyjących z wirusem HIV. Na koniec tego roku 687 800 homo i biseksualistów żyło z wirusem HIV. To około 15 procent z niemal 4,5 miliona amerykańskich homo i biseksualistów.

Ulotka nie pozostawia złudzeń odnośnie panujących trendów. W latach 2005-2014 r. liczba zdiagnozowanych przypadków zarażenia wirusem HIV w USA wzrosła u homo- i biseksualnych mężczyzn o 6 procent. Dla porównania wśród ogółu populacji odnotowano 19-procentowy spadek zarażeń.

Jeśli ta alarmująca tendencja się utrzyma, to może dojść do sytuacji, gdy co szósty męski homoseksualista zakażony będzie wirusem HIV. Prognozy te różnią się jednak w zależności od rasy. Nosicielem wirusa będzie co drugi czarnoskóry i co czwarty latynoski homo i biseksualista.  

Wśród mężczyzn w wieku od 13 aż 83 procent nowych zakażeń wirusem nastąpiło wśród homo i biseksualistów. Statystyki te są szczególnie przerażające w grupie osób w wieku od 13 do 24 lat. Aż 92 procent zakażeń HIV następuje w niej u homo i biseksualistów.  

Trend nieco przyhamował w latach 2010-2014. Wśród białych homo i biseksualnych mężczyzn liczba przypadków zdiagnozowania HIV spadła o 6 procent. U Latynosów utrzymał się jednak wzrost i wyniósł 13 procent. W tym przypadku „Center for Disease Control and Prevention” nie podała danych dotyczących murzyńskich homoseksualistów. W grupie młodych homo i biseksualistów w latach 2010-14 liczba zdiagnozowanych przypadków HIV spadła wśród Murzynów i białych, przy jednoczesnym znacznym wzroście wśród Latynosów.  

Ulotka informacyjna przedstawia także przyczyny zarażania się chorobą. Ukazuje, że najczęstszą są stosunki analne przy jednoczesnym braku prezerwatywy i niewzięciu lekarstwa zapobiegającemu zakażeniu.

Jej autorzy wskazują także na sposoby walki z HIV-em u przedstawicieli mniejszości seksualnych. „Homofobia, stygmatyzacja i dyskryminacja mogą narażać gejów i biseksualnych mężczyzn na ryzyko różnego typu fizycznych i zdrowotnych problemów i wpływać na to czy szukają i są w stanie uzyskać dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych”, przekonują.

Oznacza to, że „Center for Disease Control and Prevention” mimo zagrożeń zdrowotnych związanych z homoseksualizmem przyjmuje lewicowy światopogląd wspierający walkę z „homofobią” i głoszący wszech-tolerancję. Tymczasem jedynym pewnym zabezpieczeniem przed zagrożeniami związanymi z homoseksualizmem jest powstrzymywanie się od jego praktykowania. Stosowanie różnego typu „zabezpieczeń” nie zagwarantuje braku choroby. W niektórych przypadkach może wręcz zachęcić do częstszych kontaktów homoseksualnych.

Problemy zdrowotne czynnych homoseksualistów to skutek odejścia od prawa naturalnego bronionego zarówno przez klasyczną filozofię, jak i Kościół katolicki. Jak uczy jego Katechizm „(…) Tradycja, opierając się na Piśmie świętym, przedstawiającym homoseksualizm jako poważne zepsucie (Por. Rdz 19,1-29; Rz 1, 24-27; I Kor 6, 9;1 Tm 1, 10). zawsze głosiła, że „akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane” (…). Są one sprzeczne z prawem naturalnym; wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane”.

Źródła: cdc.gov / Katechizm Kościoła Katolickiego

mjend

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2016-08-25)

Skip to content