Izraelski Yad Vashem zarzuca Polsce rewizjonizm holokaustu

Izraelski instytut Yad Vashem ostro skrytykował polski rząd. Chodzi o projekt nowej ustawy, przewidujący kary za stosowanie sformułowań w rodzaju „polskie obozy zagłady” oraz za przypisywanie Polsce lub Polakom udziału w mordowaniu Żydów. Według Instytutu, jest to bliskie negowania holokaustu.

Rząd Beaty Szydło chce wprowadzić kary za stosowanie zwrotu „polskie obozy”. Miałoby za to grozić do trzech lat więzienia. Jak informowaliśmy, projekt zakłada, że do prawa karnego zostałoby wprowadzone nowe przestępstwo: publicznego i wbrew faktom przypisywania Rzeczypospolitej Polskiej lub narodowi polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie. Analogiczna kara miałaby grozić osobie, która „w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni”. Jak stwierdzono w uzasadnieniu, chodzi np. o wypowiedzi, które „drastycznie minimalizują” zamiary sprawców lub skalę zbrodni. Jednocześnie, tego rodzaju czyn nie będzie przestępstwem, jeśli zostanie popełniony „w ramach działalności artystycznej lub naukowej”.

 Zdaniem przedstawicieli Yad Vashem, plan polskich rządzących, by zakazać oskarżania Polaków o udział w holokauście „czyni Polskę częścią antyliberalnego ruchu, który coraz szybciej rozpowszechnia się na świecie”. Taką opinię wyraził prof. Yehuda Bauer, doradca naukowy Yad Vashem. „Nowa ustawa jest bardzo blisko negowania Holocaustu” – twierdzi naukowiec. Jego zdaniem ustawa uderzy w osoby, których zdaniem byli tacy Polacy, którzy mordowali Żydów – czy, jak twierdzi, we „wszystkich historyków na Zachodzie i w Izraelu, którzy zajmują się tym zagadnieniem”.

Przewodniczący instytutu Awner Szalew wysłał listy do minister edukacji Anny Zalewskiej oraz nowego szefa IPN Jarosława Szarka. Szalew stwierdził w nich, że „aktywne uczestnictwo Polaków w dwóch zbrodniach [na Żydach] jest udokumentowanym faktem historycznym”, a „twierdzenie, że tak nie jest, prowadzi – choć w sposób niezamierzony – do niebezpiecznego wypaczenia obrazu Holocaustu”.

Haaretz.com / Kresy.pl

Za: Kresy.pl (25 sierpnia 2016) | http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/izraelski-yad-vashem-zarzuca-polsce-rewizjonizm-holokaustu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content