HIV atakuje homokluby. Wyniki badań potwierdzają tezy głoszone przez Paula Camerona

Aktualizacja: 2016-08-2 10:56 am

Z raportów Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że jedyną populacją, w której systematycznie rośnie liczba zakażeń wirusem HIV, jest populacja mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami – podkreśla Bogna Białecka, psycholog.

Zakażonych jest aż 7,2 proc. bywalców warszawskich lokali dla homoseksualistów – wynika z europejskiego badania Sialon II. O rezultatach ankiety, którą przeprowadzono w Warszawie oraz w innych 12 europejskich miastach, informuje „Rzeczpospolita”.

Ankieterzy zbierali dane w miejscach często odwiedzanych przez „tęczowych”: barach, saunach, a zwłaszcza w nocnych klubach i dyskotekach. W Polsce w badania zaangażowany był Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH).

Odsetek 7,2 proc. zakażonych nie należy do najwyższych w Europie. W Bukareszcie wśród bywalców homoklubów jest 18 proc. nosicieli wirusa HIV, w brytyjskim Brighton 17,6 proc., w Lizbonie – 17,1 proc., a w Barcelonie – 14,2.

Jednak jak podkreśla „Rzeczpospolita” odsetek stwierdzony w Warszawie i tak jest zdecydowanie wyższy niż polska średnia populacyjna. Z danych NIZP-PZH wynika, że w kraju zakażonych HIV lub chorych na AIDS jest 19 tys. osób, czyli pół promila populacji.

O prawdziwym obliczu homoklubów mówi Bogna Białecka: „Wiele takich klubów nie jest nastawionych na wymianę myśli, dyskusję, tylko na znalezienie partnera do seksu. Kontakt seksualny ułatwiają tu darkroomy, czyli specjalne zaciemnione, wydzielone pokoje, w których uprawia się przygodny seks”.

O medycznych konsekwencjach homoseksualizmu wielokrotnie mówił i pisał, bezpardonowo atakowany przez lewaków, dr Paul Cameron. Jego wystąpienia spotykały się z wściekłością i agresją „tęczowych” aktywistów.

Prawda w oczy kole…

luk

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2016-08-02)

 


 

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=88720 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]