Marszałek Kuchciński o Powstaniu Warszawskim

Trudno mi się zgodzić z marszałkiem Kuchcińskim twierdzącym, że Powstanie Warszawskie „przyniosło wspaniałe skutki po latach”. To, że coraz więcej Polaków wie o tej gigantycznej tragedii i czci jej pamięć nie powinno prowadzić do wątpliwych konstatacji, że gdyby do tej narodowej katastrofy nie doszło (podobnie jak do wspomnianego przez marszałka powstania styczniowego), to mielibyśmy jakieś problemy z tożsamością narodową. Moim zdaniem jest dokładnie odwrotnie – wojenna trauma i gigantyczne straty w elicie społecznej odcisnęły olbrzymie, negatywne piętno na naszej narodowej wspólnocie.

Antoni Dudek

Za: Kontekst - prof. Antoni Dudek blog (1.08.2016) | http://antoni.dudek.salon24.pl/722902,marszalek-kuchcinski-o-powstaniu-warszawskim

Skip to content