Premier Beata Szydło o złożonym w Sejmie projekcie „Stop Aborcji”: nie ma w tej chwili takiego tematu

Aktualizacja: 2016-07-6 1:28 pm

Nie ma w tej chwili takiego tematu – ani w rządzie, ani w Sejmie. Nie zajmujemy się tym – powiedziała premier Beata Szydło, pytana o obywatelski projekt wprowadzający pełną ochronę życia każdego dziecka. Komitet „Stop Aborcji” złożył w Sejmie projekt ustawy, pod którym zebrał ponad 450 tys. podpisów.

Obywatelski projekt wprowadza pełną prawną ochronę życia dzieci nienarodzonych, usuwając z systemu polskiego prawa sprzeczne z konstytucją tzw. wyjątki aborcyjne, prowadzące do dyskryminacyjnego uchylania ochrony życia dzieci w prenatalnym okresie ich rozwoju z uwagi na niepełnosprawność lub okoliczności poczęcia.

Premier Beata Szydło pytana jak będzie głosowała w sprawie projektu całkowitego zakazu aborcji oraz o stan przygotowań rządu do realizacji zobowiązań, które nałożyłoby na niego przepisy tej ustawy, powiedziała, że w tej chwili nie ma takiego tematu – ani w rządzie, ani w Sejmie. – Na razie się tym nie zajmujemy – podkreśliła premier.

Wbrew pojawiającym się w przestrzeni publicznej zarzutom, projekt gwarantuje pełną ochronę życia matki, przewidując możliwość prowadzenia ratujących jej życie działań leczniczych, włącznie z tymi, które mogą doprowadzić do śmierci dziecka poczętego.

Projekt nakłada na organy państwa i samorządu terytorialnego obowiązek zapewnienia pomocy, wsparcia materialnego i opieki dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne lub dzieci poczęte w okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, pozbawione obecną ustawą ochrony życia w prenatalnym okresie ich rozwoju.

Źródło: rp.pl

luk

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=88358 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]