Wietrzenie kadr w MSZ? Na celowniku IPN 35 dyplomatów ukrywających współpracę z bezpieką

Aktualizacja: 2016-07-1 10:50 am

W latach 2007-2016 Instytut Pamięci Narodowej aż 35 razy wnioskował o wszczęcie procesów lustracyjnych wobec dyplomatów, którzy zataili fakt bycia funkcjonariuszami bądź konfidentami bezpieki PRL”‘u. Taka przeszłość nie była dla ministra Radosława Sikorskiego przeszkodą, by wyznaczać ich na zagraniczne placówki.

Jak wskazała „Gazeta Polska Codziennie” powołując się na informacje Biura Lustracyjnego IPN z podsumowania 9-letniego okresu działalności, na wniosek Instytutu sądy sprawdziły oświadczenia lustracyjne m.in. b. wiceszefów MSZ, radcę-ministra i sekretarzy Ambasady RP w Moskwie oraz ambasadorów w Pekinie.

Biuro Lustracyjne IPN”‘u skierowało w tym okresie do sądów 35 wniosków o wszczęcie postępowań lustracyjnych. Instytut zajął też stanowisko w jednym procesie autolustracyjnym – powiedział „Codziennej” p.o. Dyrektora Biura Lustracyjnego prokurator Edyta Karolak.

W większości przypadków wydano prawomocne orzeczenia stwierdzające kłamstwo lustracyjne dyplomatów. Tylko w sześciu procesach lustracyjnych sąd wydał prawomocne orzeczenie, stojące w sprzeczności ze stanowiskiem IPN”‘u. W tych sytuacjach sądy uznawały, wbrew IPN”‘owi, że dyplomata nie dopuścił się kłamstwa lustracyjnego.

Jak informuje gazeta, lustrowani mimo prawomocnych wyroków, szukali szans przed Sądem Najwyższym, a sześciu z nich złożyło skargi kasacyjne. W jednym przypadku SN zmienił prawomocne orzeczenie sądu apelacyjnego.

 „Chodzi o kontrowersyjne orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie Macieja Kozłowskiego. SN w 2013 r. uznał, że kontakty z SB b. wiceministra spraw zagranicznych RP nie miały wszystkich znamion tajnej współpracy. SN zignorował jednoznaczne stanowisko sądów I i II instancji, które nie miały wątpliwości, aby skazać Kozłowskiego” – napisała „GPC”. Jak przypomniał dziennik, sąd orzekał wówczas pod kierownictwem Witolda Płóciennika, sędziego który w stanie wojennym „wydawał wyroki za działalność antykomunistyczną”.

Jak dodaje „GPC” lustracja w MSZ trwa, a kolejne procesy niebawem ruszą.

Źródło: „Gazeta Polska Codziennie”

MA

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=88309 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]