Aktualizacja strony została wstrzymana

Rada Europy przeciwko erotyzacji przestrzeni publicznej

Nieczęsto możemy napisać cokolwiek dobrego o władzach międzynarodowych, w tym europejskich. Tym razem jednak Rada Europy zauważyła i potępiła problem seksualizacji młodego pokolenia oraz wszechobecności erotyki w przestrzeni publicznej.

Zgromadzenie Parlamentarne RE zaleciło państwom członkowskim ograniczenie tego zjawiska a załatwienie problemu uznało za pilne. Deputowani Rady Europy ocenili obecność treści związanych ze sferą seksualną jako powszechną, również w przekazach kierowanych do młodego pokolenia, np. w reklamach i wideoklipach.

Rada zaleca państwom członkowskim szereg rozwiązań obejmujących m.in. zabronienie emisji erotycznych treści w wideoklipach przed godziną 22:00. Zdaniem RE, media i reklama nie powinny funkcjonować poza społeczną kontrolą, bowiem stosowanie wyłącznie kryteriów komercyjnych przynosi korzyść branży rozrywkowej, jednak emocjonalnemu i psychicznemu rozwojowi młodego pokolenia – wręcz przeciwnie. Rodzice i nauczyciele powinni otrzymać specjalistyczne wsparcie w staraniach o zapobieganie skutkom seksualizacji. Rada uważa, iż władze publiczne winny skutecznie wpływać na media i agencje reklamowe by te starały się respektować godność i niewinność najmłodszych.

RoM

tvp.info/IAR

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2016-06-21) | http://www.pch24.pl/rada-europy-przeciwko-erotyzacji-przestrzeni-publicznej,44087,i.html